Kunstifilmid > PODCASTID

KEVADOKSJON 2024 - EERO EPNER JA PIIA AUSMAN

Haus Galerii oksjonite hooajad pakuvad lisaks mitmekülgsetele ja ülevaatlikele kunstinäitustele ka kunstikõnelusi ja analüüse. Video podcast on valminud Hausi 2024 aasta kunstiklassika oksjonite kollektsioonide ainetel, kutsudes kuulama, vaatama ja kaasa mõtlema. Kunstiloolase Eero Epneriga vestleb Haus Galerii asutaja ja kuraator Piia Ausman. Puudutatakse oksjoniteoseid läbisegi, vaadatakse eesti maalikunsntnike loomingulisi suhtumisi ja väljaastumisi intrigeerivates kooslustes , võrdlustes ja ajakünnistel. Podcasti teostud Creative Director/Filmmaker Nando Grancelli.

TIISER - MONUMENTAALNE MAARIT MURKA

Lõik videopodcastist kust suureformaadilisest maalikunstist kõnelevad kunstnik Maarit Murka ning Lauri Sillak. Podcasti juhib kuraator Piia Ausman. Maarit Murka on kunstnik, kes töötab erinevate maaliseeriatega ning kelle teostele on omane kasvada läbi formaatide. Haus Galerii näitusel Monumentaalne on Murka esindatud ühe oma suurima teosega 260 x 135 cm, mille ainetel kunstnik siinkohal mõtiskleb. Autor: creative director/ filmmaker Nando Grancelli. 

MONUMENTAALNE - MURKA JA LAURENTSIUS

Podcast on valminud 2024 aasta veebruaris Haus Galeriis toimunud näituse Monumentaalne, ainetel. Galerii asutaja ja kuraator Piia Ausman vestleb Maarit Murka ja Lauri Sillaku/Laurentsiusega suureformaadiliste maalide tegemise väljakutsest ning kunstnikuks olemisest laiemalt. Intrigeeriv kuulamine ja vaatamine toob välja nii mõnedki lood ja juhtumised, mis mõlemal kunstnikul on oma töös suurte maalide valmimisel ette tulnud. Videopodcasti autor: Creative Director/ Filmmaker Nando Grancelli.

NÄITUSE TREILER - MONUMENTAALNE

Haus Galerii näitus toob vaatluse alla maalide formaadi, eksponeerides kontrasti printsiibil lähestikku suure- ja väikeseformaadilisi maale. Formaatidega mängimine loob arusaamu ruumi võimalustest, mida maal rõhutab ja esile toob. Näitus kaasab 18 kunstniku teoseid. Treileris kõnelevad näituse kuraator Piia Ausman ning ekspositsiooni suurimate formaatide autorid Maarit Murka ja Lauri Sillak. Autor: creative director/ filmmaker Nando Grancelli. 

TIISER - MONUMENTAALNE LAURENTSIUS

Lõik videopodcastist kust suureformaadilisest maalikunstist kõnelevad kunstnik Maarit Murka ning Lauri Sillak/ Laurentsius. Podcasti juhib kuraator Piia Ausman. Lauri Sillak on kunstnike, kelle loomingus kombineeruvad vanameisterlik maalitehnika ning kaasaegse maailma rütmid ja mõtted. Sillaku jaoks on formaadil tema kunstis oluline roll, eriti mastaapsel formaadil. Haus Galerii näitusel Monumentaalne on Laurentsius esindatud teosega, mille mõõdud on 195 x 195 cm. Sillak mõtiskleb siinkohal oma maali ainetel. Autor: creative director/ filmmaker Nando Grancelli. 

VIDEO PODCAST - HAUS SÜGISOKSJON 2023. Eero Epner ja Piia Ausman

Haus Galerii 2023. aasta sügisoksjoni teostekollektsiooni ainetel on valminud video podcast, kus kunstiloolase Eero Epneriga vestleb Haus Galerii asutaja ja kuraator Piia Ausman. Podcast pakub oksjoniteoste näitel hariduslikku sissevaadet eesti kunstiajaloo erinevatesse peatükkidesse, teemadesse ja olulisematesse ilmingutesse ning kõneleb ka ajaloosündmuste mõjust kunstile. Peatume autoritel 20. sajandi algusest kuni selle viimaste kümnenditeni. Podcasti kõnelusi illustreerivad meeleolukalt filmitud teosed ja muusikaline kujundus. Režii ja teostus Nando Grancelli. Vaata lisaks katalooge

VIDEO PODCAST - ARNO ARRAK - SULANDUMISED

Kunstnik Jüri Arraku poja Arno Arrakuga vestleb Haus Galerii kuraator Piia Ausman. Podcast on salvestatud 2023 aastal Haus Galeriis toimunud Arno Arraku akvarellmaalide näituse ja kontserdi raames. Arno Arrak osaleb muusikalises improvisatsioonigrupis Tunnetusüksus. Kunst, muusika ja intellektuaalsed väärtused on põimunud tema elu ja loominguga läbi aastate, milles ka Arno isa Jüri olulist mõjutajarolli mängis. Arno kõneleb omaenese tänasest ja möödanikust, elust kunstikuna USA-ja tagasipöörumisest. Videpodcasti on teostanud filmitegija ja loovjuht Nando Grancelli.

VIDEO PODCAST - Piia Ausman ja Heie Treier.

Haus Galerii 2023 SÜGISOKSJONI graafika kollektsiooni ainetel kõnelevad Haus Galerii asutaja ja kuraator Piia Ausman ja  Heie Marie Treier, kogenud kunstiloolane, õppejõud ja staažikas kunsti ajakirjanik, kes on koostanud sel sügisel meie graafikaoksjoni teoseid tutvustavad lood ning kõneleb oma vaatenurkadest oksjoniteostele. Filmiline teostus Nando Grancelli. Lisaks www.haus.ee

VIDEO PODCAST - 2023 KEVADOKSJONI AINETEL - VESTLEVAD PIIA AUSMAN JA EERO EPNER

Haus Galerii kevadoksjonite raames on kunst orbiidil mitmeti. Oksjoniteoste näitus ja oksjonite protsess tervikuna loob ajendeid kõneleda kunstist pikemalt ja põhjalikumalt. 

Nii kutsumegi teid täna kuulama ja vaatama hiljuti salvestatud video podcasti Haus Galeriis, kus kunstist ja kunstituru seisunditest, kunsti hindadest ja kunsti suhtumistest aga ka lõiguti oksjoniteostest kõnelevad galerii asutaja ja kuraator Piia Ausman ning külalisena kunstiloolane Eero Epner.

VIDEO PODCAST - 2023 KEVADOKSJONI AINETEL VESTLEVAD PIIA AUSMAN JA HEIE MARIE TREIER

Haus Galerii on jäädvustamas 2023.aasta kevadoksjonitel esitletud kunsti ja kunstiajalugu laiemalt. Oleme salvestanud galerii ruumides video podcasti kunstiloolase, tuntud kunstiajakirjaniku ja - kriitiku ning õppejõu Heie Marie Treieriga. Kõneleme selle perioodi kunsti suundadest ja detailidest, mis on valminud peale murrangulist 1966. aastat, kaasates ka arvukalt filmivaateid kunstiteostele oksjoni kollektsioonist. Külalisega vestleb Haus Galerii asutaja ja kuraator Piia Ausman. Video podcasti loovjuht ja teostus Nando Grancelli.

PODCAST - KOHA MÄLU - VESTLEVAD PIIA AUSMAN JA JAAN ELKEN

Maalikunstnik Jaan Elkeniga vestleb Haus Galerii kuraator Piia Ausman. 

Jaan Elkenit võib pidada eesti moodsa kunsti klassikuks. Tema teos "Vitriin" 1980, osales edukalt Haus galerii 2020. aasta kunstiklassika sügisoksjonil, mille podcast jäädvustas. Elkeni sammud kunstis olid tähendusrikkad juba 1980ndatel ja -90ndatel aastatel. Mitmed Elkeni teosed on saanud märgilisteks, peegeldades aegu ja suhtumisi. Haus Galeriis toimunud Jaan Elkeni näitus "Koha mälu III", ajendas lähemalt rääkima kaasaegsest ja abstraktsest kunstist ning sellest, mis inspireerib. Podcasti autor Nando Grancelli (Haus Films).