Meie kunstifilmid

RICHARD UUTMAA - Kaks vaasi kullerkuppudega - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Uutmaa maalis ka lilli, mitte niivõrd teadaolevalt, kui meresid, ent ometi olid need tema loomingut saatmas alati, justkui sooviga tasakaalustada põhjamaiste merede dramaatilisi meeleolusid millegi südamliku ja soojaga. Kunstnik eelistas põllulilli, nii ka see imeline impressionistlikus maalilaadis valminud kompositsioon kullerkuppudega. Teksti autor ja loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

8. SILMAD

Eesti vanemas kunstis on sage, et figuraalkompositsioonides ehk mitmeid inimesi kujutavates maalides antakse näod edasi visandlikult, kõigest mõne tõmbega. Küll aga on alati erilise tähelepanu all silmad. Isegi kui silmi ei maalita välja detailselt ja realistlikult, siis on nendesse koondatud meeleolu ja psühholoogia. 

RICHARD UUTMAA - Sügismaastik - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Ka sügis on kunstniku loomingust ju tegelikult tuttav, ometi mõjub see alati harukordsena. Ootuspäraselt samastame teda pigem sügisese mere kui metsaga. Ometi maalib Uutmaa kuldseid kaski. Ilmselt on kaskede tulikollane siin samaväärne mere sinisega – kus tähelepanelikule Uutmaa loomingu vaatajale on teada, et olulisim väljakutse on kunstniku joaks värvide arvutute võimaluste abil loodud emotsioonide mitmekesisus. Teksti autor ja loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

RICHARD UUTMAA - Kalapaadid kaldal - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Kalapaadid kaldal on emotsionaalselt äärmiselt mõjus teos, kus autor on suutnud kõrvutada teatud müstilisuse ja reaalsuse. Rannal valitseva filmilikult dramaatilise vaikuse, seisaku, hetke äreva ootuse ning loodusestiihia taamal koonduvate pilvedega. See teos tõestab veelkord Uutmaa äärmist meisterlikkust mereainese edasiandmisel, mida ta kogu oma olemusega sügavalt ja hingepõhjani tunnetas. Teksti autor ja loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

9. KÖÖK

Üllatuslikult on käesolevas kollektsioonis mitu maali, kus keskseks toimumispaigaks on köök. Köök on kunstnikele kindlasti väljakutseks tänu oma erinevatele funktsioonidele. Lisaks praktilistele eesmärkidele nagu toidutegemine on köök olnud alati ka sotsiaalne kohtumispaik, aga ka koht, kuhu ladestuvad mineviku traditsioonid ja kombed, ajalugu, mis on kunstnikke ikka paelunud.  

ANTS LAIKMAA - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Ants Laikmaa, selle eelkõige Eesti mainekaima portreedemeistri huviorbiidis olid ikka ja taas vanad talumajad, mida ta samuti omal moel portreteeris. Laikmaa kõneles nende mälukihistustest, laialipihustumisest maastikus - talud ja maad nende vahel, mida mööda kõndida. Väheste vahenditega on kunstnik suutnud siin hingestada ka kõige lihtsama motiivi. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

10. PUHKUS

Töötava ja aktiivse inimese kujutamise sagedus kunstis on loogiline, kuna aktiivsuses on alati ka dramaatika, dramaturgia, pinge ja pingutus. Lõõgastuva inimese maalimine nõuab seevastu hoopis teistsugust tähelepanu, filosoofilist vaatnurka, kus peab jälgima rahu. Tegemise asemel on nüüd maali huviobjektiks mittemidagitegemine, mis pakub kunstnikele hoopis uusi väljakutseid. 

ANTS MURAKIN - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Ants Murakini veel kodumaal valminud varane töö, mis vaatab jõuliselt arhailisele vanalinnale. Ranged vormid rõhutavad selle arhitektuuri dünaamikat ja keskseid motiive. Teose lugu kattub linna enda looga, olles säilinud läbi II maailmasõja pommitamiste siiski. Seda Murakini linnavaadet tabas kunagises Kreutzwaldi tänava korteris mürsukild, mis töö läbistas ning mis hilisema restaureerimise käigus parandati. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

ELMAR KITS - Oostriku jõgi - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Elmar Kits oli läbi kümnendite Eesti kunsti juhtfiguure, kelle energeetikas ja vaimus liikusid nii tema eakaaslased kolleegid, kui ka õpilased. Kitse maalijavabadus on tehniliselt imetlusväärne. Just tema puhul saame rääkida tihti impressionismist selle klassikalises mõistes, mil kunstnik vaimustub atmosfääri maalimise võimalusest nagu sellelgi maalil jõega. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

11. LILLED

Lillede maalimine ei tähenda sugugi alati nende natüürmortidesse sättimist. Lilled on äratanud kunstnike tähelepanu nii vaasi panduna kui vabas looduses, nii kimpudena kui juhuslikemates seostes. Lilli imetletakse kas nende välise vormi ja värvirikkuse pärast või siis kannavad nad sügavamaid sümboolseid tähendusi. Kuidas ka ei oleks, Eesti kunstiajaloos on lillemaalil alati olnud oma koht ning vähe on vanemas kunstiloos neid autoreid, kes lilli ei oleks maalinud.

EERIK HAAMER - Möllosundi kalasadam - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Kuressaarest pärit Eerik Haamer jõudis oma loomingus üpris orgaaniliselt mere ja eriti kalurite elu kujutamiseni. Pärast sõda valmisid tal Rootsis mitmed rannaelu ainelised maalid. Siin on meredramaatika asendunud äärmiselt kütkestava, õrnalt lüürilise nägemusega linnakesest põhjamaiste kaljude vahel. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

SIGRID UIGA - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Sigrid Uiga aktis on veel pallaslikku nostalgiat, kuigi aasta, mil töö valmis, jääb juba sügavasse nõukogude aega. Teos on maalitud pehmetes, impressionistlikes toonides, kus akt sulandub maalifooni, kandes oma olekus diskreetselt võluvat vaoshoitust. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

12. VALGUS

Värvi kõrval on maalikunstnike jaoks alati olnud oluliseks kujutamisobjektiks valgus. Õigemini polegi tegemist objektiga, sest valgusele on kõige raskem näppu peale panna. Me tunneme maalipinnal ära värvid ja pintslitõmbed, oskame kirjeldada kompositsiooni ja motiivistikku, kuid valguse analüüsimine on tunduvalt keerulisem. Sageli ei näita kunstnikud valguse allikat, see imbub värvidesse ja esemetesse, on ebamäärane ja ometi totaalne. Kuigi tabamatu, defineerib valgus sageli kogu maali atmosfääri. 

EVALD OKAS - Kalamees jõe ääres - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Evald Okast tunneme enam tema oluliselt bravuursema hilisloomingu järgi, ometi on ka idüllilistel loodusvaadetel kunstniku loomingus oluline koht. Meisterlikult läbimaalitud loodusvaade idüllilise jõe ja kalamehega kusagil kauguses annab tunnistust Okasest kui oskusliku meeleolu loojast, mida ta teeb muuhulgas maaliliselt äärmiselt nappide ent tabavate vahenditega. Teksti autor ja loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

ELSBETH RUDOLFF - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Elsbeth Rudolffi nimi ei pruugi esmalt öelda palju, ometi on teda hinnatud üheks baltisaksa autorkonna kõige andekamaks portretistiks. Eelkõige on sellele Saksamaal sündinud, ent hiljem Tartus elanud autorile aga iseloomulik maalida vanade meistrite laadis, tehes seda vägagi oskuslikult. Seda tõestab ka antud rubenslikult idülliline kompositsioon putodega, mida renesanssi kunst eriti armastas. Autori teosed on rariteetsed ning nende vanameisterlik laad ja peenus on olnud ikka museoloogide tähelepanu all. Teksti autor ja loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

ENDEL KÕKS - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Endel Kõksi varase eksiiliperioodi teos, mis meenutab kodumaad. Ilmselt on kunstnik saanud ainest mõnest kohalikust taluvaatest, ent loob läbi selle tuttavlikke paralleele – külaservake on kujutatud teatud koduse puudutusega, otsides arhailist. Töö viitab aga juba ka autori hilisema loomingu eksperimentaalsele potentsiaalile. Teksti autor ja loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

RICHARD SAGRITS - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Richard Sagrits on Stalini surma-aastal laotanud lauale kodanliku serviisi, veidi edeva ja samas väärika. Kõik esemed on siin pärit ebamäärastest “vanadest aegadest”, mõjudes viipena või viitena kunagi olnule. Kunst täidab siin üht oma olulist ülesannet - provotseerida assotsiatsioone ja elavdada sisemaailmu. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

EDUARD KUTSAR - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Eduard Kutsari suureformaadiline taluvaade, mida kunstnik kujutab omamoodi igatseva pilguga. Töö on eesti maalikunsti arhailise poeesia iseloomulik näide. Armsa teemavaate kõrval tegeleb Kutsar siin aga ka koloriidiga, mis meenutab prantsuse Barbizoni koolkonna autorite värvigammat ja käsitlust, kes said tuntuks 19. sajandil Fontainebleau lähistel. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

AARNE MIIKMAA - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - kevadoksjon 2022

Aarne Miikmaa looming jäi varase lahkumise tõttu väheseks, see töö viitab tema õpilase-staatusele Ants Laikmaa käe all. Autor kasutab õpetaja lemmiktehnikat pastelli ja kujutab tema eeskujul arhailist taluvaadet, alt üles vaatava rakursiga, justkui tõstes üht vana talumaja rõhutatult pjedestaalile. Teksti autor ja loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

ROMAN NYMAN - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - 2022

Teos Roman Nymani varasest ja harvaesinevast loomepärandist, perioodist, mil Eesti kunstnikud hakkasid kogema tollase moodsa maailma kunstisuundi ja neid läbi oma tööde interpreteerima: reisiti, vaadeldi, süveneti ja loodi - ning loodi stiilselt. Hispaania on eesti kunstniku pilgus saanud eksootiliseks valguse mängude võimaluseks. Tekst kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

KONSTANTIN SÜVALO - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - 2022

Konstantin Süvalo haruldane ja meisterlik Pühajärve vaade 1919. aastast, mis on esitletud Haus Galerii 2022 kevadoksjoni kollektsioonis. Siiani on kunstiajaloost hästi teada 1920. aastal valminud sama kompositsooniga teos, mis asub Kunstimuuseumis ja mida on nimetatud neoimpressionismi kõige puhtamaks näiteks Eesti kunstis. Pühajärv on kahtlemata Konstantin Süvalo olulisemaid maale, millel on märkimisväärne koht ka laiemalt Eesti kunstiloos. Tekst kunstiloolane Eero Epner, loeb Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

PAUL BURMAN - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - 2022

Paul Burmani maal, mis kannab hetkerõõmu ja tugevalt ekspressiivset maalilaadi. Just ekspressionistina on Burman Eesti kunstipildis eriliselt esile on tõusnud, olles vaieldamatult Burmanite kunstnikedünastia üks jõulisemaid esindajaid. Teksti autor kunstiloolane Eero Epner, loeb kuraator Piia Ausman, režissöör Nando Grancelli.

ADO VABBE - Haus Galerii vanema kunsti klassika kollektsioonist - 2022

Ado Vabbe teos kõneleb kunstniku 1928.aasta rännakutest Hispaaniasse ja Lõuna-Prantsusmaale, paikadesse, mis jäid Vabbe igatsetud mälestusteks ka tema hilisemas loomingus. See Eesti nimekaima avangardistliku maalija teos on intrigeeriv nii oma rahunemises kui tehnilises väljakutses.

EDUARD WIIRALTI TEOS - Haus Galerii graafika klassika oksjoni kollektsioonist - 2022

Eduard Wiiraltist on kõneldud palju, tema nimi on muutnud Eesti graafika võrdkujuks läbi aegade ja kunstiperioodide. Andeka meistrina suutis ta käsitleda nii vormi, kui tabada sisu sügavusi. Eduard Wiiralti unikaalne graafiline leht "Viis naist" pärineb tema hinnatud Pariisi perioodist, olles valminud 1928. aastal, ajal mil see kunstilinn oli tulvil elu, boheemlust ja loomingut. Vaid mõned aastad hiljem valmisid tema kuulus "Kabaree" ja "Põrgu".

1 2 3 4 5