Oksjonid > Toimunud > Haus Galerii

ok_na_552.jpg

Haus Galerii 07.05.2023 13:44

EESTI KUNSTI OKSJON - 1966 KUNI TÄNAPÄEV

KEVAD 2023
Pühapäev, 7. mai kell 17.00

MOODSALT JA VANAMOODSALT 

Eessõna: Piia Ausman, oksjoni kuraator 

Kataloogi tekstide autor: Heie Marie Treier, kunstiloolane (TLÜ/BFM)

Haus Galerii 2023. aasta kevadoksjon joonistab kunstilugu ajateljel. Kui meie paari möödunud aasta oksjonite kataloogid jaotasid teoseid teemagruppidesse motiivi, laadi või mõtteühisuse järgi, siis seekord liigume selgelt ajas ja kronoloogias. Teosed on jaotatud peatükkidesse dekaadide kaupa, tuues välja olulise ja iseloomuliku, mida iga üksik teos sellel kümnendil illustreerib. Meie jaoks on oluline jätta igast oksjonist, mis pretendeerib olema teatud ajastu ülevaatlik koondnäitus nii galeriiseintel kui kataloogis, maha hariduslik märk – materjal, mida hiljem kunstiteadmiste täiendamisel kasutada ning mis vaatab korraga nii üldisi kunstitendentse kui ka igat üksikut teost. 

Käesoleva kataloogi alguspunktiks on 1966. aasta. 1960ndad laiemalt olid meie kunstis märgilised, kuna toimus väga selgelt noorema ja vanema põlvkonna segunemine, mil ühed tulid uute ja avastuslikena, püüdes hoomata raudse eesriide taha jäävaid maailma kunstisuundi, omamata võimalust väljuda Nõukogude Liidu suletud ruumist ning teised, kellest mitmete looming märkimisväärselt uuenduslikuna jätkus, ent kelle õpiaastad, enamasti Pallase kunstikoolis, olid põimunud 20. sajandi alguskümnendite Prantsusmaa, Saksamaa ja muu Euroopa kogemusega. Nii leidis aset 1966. aastal Tartus Elmar Kitse legendaarseks jäänud abstraktse kunsti näitus, mis rekonstrueeriti 2016. aastal ja mille kuraator Peeter Talvistu kirjutab saatesõnad järgnevalt: „Elmar Kitse (1913–1972) loetakse üheks Eesti kunstiajaloo väljapaistvamaks ja viljakamaks loojaks. Tema 1966. aasta isikunäitus, mille 105-st teosest enamik valmis sama aasta jooksul, on esimeseks tõeliseks abstraktse kunsti võidukäiguks Eestis ning üheks tähtsaimaks 1960ndate lõpu kunstiuuenduse verstapostiks. 1994. aasta Kitse kataloog kirjutab näituse kohta: „Seda väljapanekut võib nimetada moodsa kunsti manifestatsiooniks ning tippsündmuseks 1960ndatel aastatel.”“ 

Seda olulist kunstiajaloo punkti respekteerivalt tõmbas Haus Galeriigi joone kahe 2023. aasta kevadoksjoni teostevaliku vahele, märkimaks teatud kulminatsioonipunkti meie vanema ja noorema kunstnikkonna võrdlusel, mil ühed olid siiski veel teiste õpetajad. Näib, et hiljem, eriti 1990ndate kunsti pilgu läbi, oleks see 60ndate moment tagasivaatavalt otsekui kusagile ununenud. Siis domineeris juba kontseptuaalne kunst, eksperimenteeriti suurte maalimastaapide ja installatsioonide ning selgelt sotsiaalse alatooniga kunstiga ning selle põlvkonna jaoks nõukogude minevikku nii väga ei vaadatud. Liiguti peadpööritavalt edasi ja pallaslaste formaat jäi kaugeks ja kammerlikuks, mille tõukejõudu, mõjusust ning tegelikult just 1960ndatel avaldunud värskust me omal moel tänaseni taasavastame. Ometi ei saa me aga ka 20. sajandi lõpukümnendite kunstist rääkides märkimata jätta intiimsema maalilaadi ning traditsioonilisema ja realistlikuma kunsti jätkumist, milleks oksjonivalik näiteid pakub. Käesolev kataloog kätkeb koondavalt ja sõnasuunavalt just seda, mis algas meie kunstis 1960ndate teisest poolest, hüperrealiseerus 1970ndatel, intrigeerus 1990ndate alguses ning avardus taasiseseisvumisaja kunstivabaduse võimalustega kuni tänapäevani. Nii leiate siinsest autorite nimekirjast kõrvuti 1960ndatest Richard Uutmaa ja Andres Toltsi, aga ka Olav Marani või 1970ndatest Urmas Pedaniku, Peeter Mudisti, Malle Leisi ja Märt Bormeistri ning Kalju Nageli; 1980ndatest Toomas Vindi, Evald Okase ja Alfred Kongo; 1990ndatest Enn Põldroosi, Jaan Elkeni, aga ka Marko Mäetamme jpt. Valiku lõpetab 1980ndate lõpul revolutsioonilise performance’i kunstnikuna esile tõusnud Siim-Tanel Annus oma kõige viimati valminud maaliga, mis kannab sel kohal tähenduslikku pealkirja Genesis 2023, mille kohta kunstiloolane Heie Marie Treier kirjutab kataloogis: „Mida tähendab sõna „Genesis?“ .../eesti keelde tõlgituna I Moosese raamat Vanast Testamendist. Maailma loomise lugu, Paradiisi aia lugu, täiusliku elu lugu ilma kurjuseta ning seejärel lugu sellest, kuidas mees ja naine jäid paradiisist ilma, sest nad tahtsid kogeda lihalikku elu koos kannatustega ja selle kaudu targaks saada. .../“

Sellest kirjeldusest võiks siinkohal noppida üldistatuna viimase mõtterea, viidates sellele, millele viitab kunst – sõnumile, mis on mingis ajahetkes sedavõrd oluline, et see muutub aegade üleseks, kutsudes meid mõtlema elu olulistele aspektidele ja võimalusele saada targemaks, paremaks ja hingelt ilusamaks. Olgugi just sel korral see meie kunstiesitluse rõhutatud eesmärk – leida tarkust läbi pildiruutudel kujutletud kõnekate maailmaruumide, läbi iga üksiku teose kui ka sõna kunstilause suuremas tervikus.

 

< tagasi

1960. AASTATE TEINE POOL

1960. aastaid võib käsitleda vabanemise aastakümnena – toimus vabanemine senistest väga kitsastest raamidest, mida kunstnikele vahetult pärast sõda direktiivselt peale suruti. Kunstis on välja toodud eriti murrangulisena 1966. aastat, mil nii Tallinnas kui Tartus toimus rida noorte kunstnike ja ka vanemate kunstnike näitusi, mis oleksid varem olnud keelatud. KUMU on nimetanud 1966. aastat koguni kunstirevolutsiooniks https://kunstimuuseum.ekm.ee/syndmus/kunstirevolutsioon-1966/

Nagu teame, oli siinne vabanemine sünkroonis rahvusvahelise noorsooliikumisega (hipid, lillelapsed, idamaised vaimsed praktikad), mille mõjud ulatusid huvitaval kombel ka Berliini müüri taha, kaitstud ja valvatud Nõukogude Liitu. Kunstis oli kolm noorte kunstnike uuendusliikumist – ANK ’64 ja SOUP ’69 Tallinnas ning Visarid Tartus, mis otsisid sünkrooni oma aja erutavate sündmustega mujal maailmas. 

1960. aastate läbimurre nägi visuaalselt välja nagu abstraktne kunst. Abstraktsionismil on olnud üldse eriline koht modernistliku kunsti kontseptualiseerimisel – seda on peetud modernistliku kunsti kulminatsiooniks ning siin oli teenäitajaks taas maalikunst. Abstraktset kunsti meil koolis ei õpetatud, nagu ei õpetatud ka 20. sajandi kunsti ajalugu. Selleni pidid kunstnikud ise jõudma, ise leiutama, teineteist vastastikku harides ja innustades. Ja nii jäi sellele külge keelatuse oreool, sest riiklikult edendati endiselt figuratiivse ja sotsrealistliku kunsti nõuet.

Eesti talu
1. Joann Voldemar Saarniit Eesti talu 1966. Õli, masoniit 60.5 x 122 cm (raamitud) Alghind 3 600 Viimane pakkumine 12 100 Haamrihind 12 100
Maa ehitab
2. Viktor Karrus Maa ehitab 1967. Õli, lõuend 84 x 188.5 cm (raamitud) Alghind 7 200 Viimane pakkumine 7 200 Haamrihind 7 200
Rand
3. Richard Uutmaa Rand 1967. Õli, lõuend 50.5 x 70.5 cm (raamitud) Alghind 6 200 Viimane pakkumine 22 100 Haamrihind 22 100
Sügismaastik
4. Richard Uutmaa Sügismaastik 1967. Akvarell Lm 50.3 x 64.1 cm (raamitud) Alghind 3 200 Viimane pakkumine 5 000 Haamrihind 5 000
Maastik
5. Olav Maran Maastik 1967. Guašš, tempera, paber Lm 49 x 58.5 cm (raamitud) Alghind 2 700 Viimane pakkumine 5 900 Haamrihind 5 900
Kevade hommik
6. Enn Volmere Kevade hommik 1968. Õli, tempera, lõuend 78 x 93 cm (raamitud) Alghind 3 400 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Hommik
7. Enno Ootsing Hommik 1968. Akvarell Vm 31.2 x 40.7 cm (raamitud) Alghind 1 400 Viimane pakkumine 2 900 Haamrihind 2 900
Õhtu
8. Enno Ootsing Õhtu 1968. Akvarell Vm 31.2 x 40.7 cm (raamitud) Alghind 1 400 Viimane pakkumine 2 300 Haamrihind 2 300
Alpikannid
9. Eduard Einmann Alpikannid 1968. Õli, lõuend 48.5 x 35.5 cm (raamitud) Alghind 1 600 Viimane pakkumine 2 600 Haamrihind 2 600
Tulililled
10. Ilmar Torn Tulililled 1968. Õli, masoniit 53 x 45 cm (raamimata) Alghind 2 700 Viimane pakkumine 3 600 Haamrihind 3 600
Lennuväli
11. Andres Tolts Lennuväli 1968. Õli, masoniit 35 x 29 cm (raamitud) Alghind Viimane pakkumine - Haamrihind -
Kevadlilled
12. Malle Leis Kevadlilled 1969. Akvarell Lm 24.5 x 25.4 cm (raamitud) Alghind 1 700 Viimane pakkumine 3 000 Haamrihind 3 000
Maastik puudegruppidega
13. Valdur Ohakas Maastik puudegruppidega 1969. Õli, papp 48.5 x 69 cm (raamitud) Alghind 3 300 Viimane pakkumine 4 700 Haamrihind 4 700
Abstraktne kompositsioon
14. Elmar Kits Abstraktne kompositsioon 1969. Tempera Vm 26.2 x 23.4 cm (raamitud) Alghind 3 800 Viimane pakkumine - Haamrihind -

1970. AASTAD

Maalikunsti võib 1970. aastate Eestis jagada laias laastus kaheks geograafiliseks n-ö koolkonnaks, vastavalt kahele suuremale linnale – Tallinn ja Tartu. Juba II Maailmasõja lõpust hakati kunstielu tsentraliseerima Tallinna ehk pealinna, sarnaselt üleliidulisele poliitikale tsentraliseerida kunstielu Moskvasse ehk pealinna. Ilmselt toimisid sarnased tendentsid kõikides liiduvabariikides. 

Ehkki Leonhard Lapin oli 1970. aastate vaimse atmosfääri suhtes eriti sarkastiline, nähes, mida tehti arhitektuuris, kui Tallinnas hakati ehitama Lasnamäge ja jätkati ehitamist Mustamäel, Tartus kerkis aga Annelinn, võib kokkuvõttes öelda, et seal vähemalt toimus mingisugune progress ning paljud inimesed said elus esimest korda tunda nõukogude luksust, st kraanist voolas soe vesi. Koolis õpetati, et partei ja valitsus täpselt teavad, mis aastal jõuab terve Nõukogude Liit kommunismi, seega ka Eesti. Kas too strateegiline aasta pidi olema 1975 või 1985, kes seda enam mäletab. Kommunism aga tähendas maapealset paradiisi kõigile. 

Maalikunstis jätkusid kunstiuuendused leebemal kujul kui 1960. aastate uuendused. Nüüd laienesid need kohati ka vanema põlvkonna kunstnikele, keda üldiselt teatakse kui traditsionaliste.

Mees ja tema vari
15. Valdur Ohakas Mees ja tema vari 1970. Õli, kartong 25.3 x 35 cm (raamitud) Alghind 1 800 Viimane pakkumine 3 400 Haamrihind 3 400
Natüürmort sidrunitega
16. Valdur Ohakas Natüürmort sidrunitega 1971. Õli, papp 68.7 x 49.5 cm (raamitud) Alghind 4 800 Viimane pakkumine 5 900 Haamrihind 5 900
Tüdruk punases seelikus
17. Edgar Valter Tüdruk punases seelikus 1971. Õli, papp 48.5 x 33.5 cm (raamitud) Alghind 2 800 Viimane pakkumine 6 500 Haamrihind 6 500
Suvi
18. Lemming Nagel Suvi 1972. Õli, papp 36 x 44 cm (raamitud) Alghind 1 600 Viimane pakkumine 1 900 Haamrihind 1 900
Linda lein
19. Richard Sööt Linda lein 1973. Õli, lõuend 122 x 76 cm (raamitud) Alghind 4 400 Viimane pakkumine 10 100 Haamrihind 10 100
Tulbid
20. Peeter Mudist Tulbid 1974. Õli, papp 49 x 52 cm (raamitud) Alghind 11 000 Viimane pakkumine 41 000 Haamrihind 41 000
Talvemaastik
21. Richard Uutmaa Talvemaastik 1974. Akvarell Vm 48.5 x 68.5 cm (raamitud) Alghind 3 400 Viimane pakkumine 7 100 Haamrihind 7 100
Laevad
22. Aleksander Pilar Laevad 1974. Akvarell Lm 54.2 x 67.7 cm (raamitud) Alghind 1 800 Viimane pakkumine 2 600 Haamrihind 2 600
Otepää maastik
23. Ilmar Linnat Otepää maastik 1975. Tempera, guašš, kartong 34.2 x 50.7 cm (raamitud) Alghind 1 600 Viimane pakkumine 1 800 Haamrihind 1 800
Lõuna-Aafrika motiiv
24. Olga Terri Lõuna-Aafrika motiiv 1970ndad. Õli, papp 50 x 80 cm (raamitud) Alghind 3 200 Viimane pakkumine 5 300 Haamrihind 5 300
Maastik jalakaga
25. Märt Bormeister Maastik jalakaga 1976. Õli, masoniit 37 x 56 cm (raamitud) Alghind 1 900 Viimane pakkumine 2 000 Haamrihind 2 000
Valged majad
26. Urmas Pedanik Valged majad 1976. Õli, lõuend 120 x 140 cm (raamitud) Alghind 8 800 Viimane pakkumine 8 800 Haamrihind 8 800
MZ-I
27. Ilmar Kruusamäe MZ-I 1977. Õli, papp 74 x 97.5 cm (raamitud) Alghind 11 000 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Oma saar
28. Edgar Valter Oma saar 1977. Õli, papp 50 x 60 cm (raamitud) Alghind 3 700 Viimane pakkumine 7 500 Haamrihind 7 500
Sügis järve ääres
29. Kalju Nagel Sügis järve ääres 1978. Õli, lõuend 60 x 81 cm (raamitud) Alghind 2 600 Viimane pakkumine 5 300 Haamrihind 5 300
Tütarlaps ja vikerkaar I, II, III
30. Malle Leis Tütarlaps ja vikerkaar I, II, III 1978. Akvarell (3 teost) Lm 89.5 x 51.7 cm (raamitud) Alghind 7 400 Viimane pakkumine 14 100 Haamrihind 14 100
Natüürmort
31. Jüri Marran Natüürmort 1979. Õli, papp 60.5 x 50 cm (raamitud) Alghind 1 600 Viimane pakkumine 1 800 Haamrihind 1 800
Vaade aknast
32. Jüri Arrak Vaade aknast 1979. Õli, lõuend 55.5 x 60 cm (raamitud) Alghind 6 700 Viimane pakkumine 16 500 Haamrihind 16 500
Valgus VI
33. Sirje Runge Valgus VI 1979. Õli, lõuend 100 x 90 cm (raamitud) Alghind 13 000 Viimane pakkumine - Haamrihind -

1980. AASTAD

Maalikunsti jaoks olid 1980. aastad eriti soodsad – vaikival kokkuleppel peeti kunstide hierarhia absoluutseks tipuks maalikunsti, mis tähendas, et ka maalijad võisid end tunda väärika ja austatuna. Lähtuti teadmisest, et kogu rahvusvaheline modernistlik kunstiajalookirjutus oli maalikeskne. Selle kohaselt toimusid läbi sajandite esimesena uuendused ja revolutsioonid maalikunstis, kandudes alles seejärel edasi teistesse kunstitehnikatesse ja valdkondadesse. Niisugune mudel andis enesekindlust. 

Ja teiselt poolt olid 1980. aastad Karl Vaino ja Brežnevi juhtimisel vaimses mõttes kõige sumbunum aeg üldse. Kuna maalikunstis enam uuendusi ei toimunud, vaid keskenduti senise taseme lõputule täiustamisele, kandus kunstiuuendus hoopis näitusekujundusse, plakatisse, disaini, mida peeti perifeerseteks valdkondadeks. Tollane väga austatud kunstiteadlane Evi Pihlak esitas ühes oma artiklis Arthur Danto vaimus küsimuse, et kas kunst on ka Eestis nüüd valmis saanud? 

Nagu me tänapäeval teame, olid 1980. aastad tegelikult poliitilises mõttes absoluutselt murrangulised, juhtides Berliini müüri langemiseni 1989. aastal ning edasi juba Nõukogude Liidu langemiseni. Eesti noores kunstis hakkasid murrangud paistma 1986. aastal, aga see on hoopis teine jutt.

Stiihiad
34. Kristiina Kaasik Stiihiad 1984. Õli, lõuend 73.3 x 92 cm (raamitud) Alghind 5 200 Viimane pakkumine 5 200 Haamrihind 5 200
Suvi
35. Nikolai Kormašov Suvi 1985. Õli, akrüül, kuldamine, papp 91 x 84.5 cm (raamitud) Alghind 5 900 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Õhu kest
36. Ilmar Malin Õhu kest 1985. Õli, lõuend 80 x 70 cm (raamitud) Alghind 4 300 Viimane pakkumine 4 300 Haamrihind 4 300
Vaade Pika Hermanni tornile
37. Aleksander Pilar Vaade Pika Hermanni tornile 1986. Akvarell Vm 55.7 x 51 cm (raamitud) Alghind 1 700 Viimane pakkumine 1 900 Haamrihind 1 900
Sinine
38. Evald Okas Sinine 1986. Õli, lõuend 81 x 100 cm (raamitud) Alghind 14 000 Viimane pakkumine 14 000 Haamrihind 14 000
Lilled vaasis
39. Lola Liivat Lilled vaasis 1986. Õli, masoniit 41.5 x 31.6 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 2 100 Haamrihind 2 100
Maastik
40. Alfred Kongo Maastik 1987. Tempera, paber Vm 28 x 41.8 cm (raamitud) Alghind 2 900 Viimane pakkumine 4 400 Haamrihind 4 400
Põgenev
41. Sirje Petersen Põgenev 1987. Õli, masoniit 88.5 x 79.5 cm (raamitud) Alghind 4 800 Viimane pakkumine 4 800 Haamrihind 4 800
Punane ring
42. Jaan Elken Punane ring 1987-1995. Õli, lõuend 97 x 100 cm (raamitud) Alghind 5 800 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Natüürmort lilledega
43. Valdur Ohakas Natüürmort lilledega 1989. Õli, lõuend 100 x 80 cm (raamitud) Alghind 8 800 Viimane pakkumine 8 800 Haamrihind 8 800
Pojengid
44. Rein Raamat Pojengid 1989. Pastell, kartong Lm 55 x 69.6 cm (raamitud) Alghind 1 900 Viimane pakkumine 4 000 Haamrihind 4 000
Kompositsioon brüsseli kapsaga
45. Malle Leis Kompositsioon brüsseli kapsaga 1989. Õli, lõuend 100 x 100 cm (raamitud) Alghind 8 300 Viimane pakkumine 10 600 Haamrihind 10 600
Varjust valgusesse
46. Toomas Vint Varjust valgusesse 1989. Õli, lõuend 74 x 80 cm (raamitud) Alghind 9 200 Viimane pakkumine 32 600 Haamrihind 32 600
Laevahukk
47. Einar Vene Laevahukk 1989. Õli, lõuend 64 x 89 cm (raamitud) Alghind Viimane pakkumine 14 500 Haamrihind 14 500

1990. AASTAD

Üldiselt on näitustel, muuseumides, ajakirjanduses esiplaanil 1990. aastate kunsti uuendused ja nendega seotud avalikkuse närvišokid, toonane noor kunstnikepõlvkond, kes võttis riigipiiride avanedes vastu erisuunalisi mõjutusi laiast maailmast ja Eestist, testides kõikvõimalikke piire. KUMU Kunstimuuseum on otsustanud nüüd tuua eesti 1990. aastate kunsti oma püsiekspositsiooni, seal on palju videot ja fotot ja installatsiooni ja kaasaegsetes tehnoloogiates teostatud kontseptuaalseid teoseid. Tasub minna vaatama KUMU valikut. Praeguseks on toonane šokeeriv kunstiuuendus muutunud turvaliseks kunstiajalooks. 

Siinses Haus Galerii oksjonivalikus avaneb aga täiesti teistsugune pilt 1990. aastatest – ühelt poolt tulevase kuulsuse varajased tudengitööd ja teiselt poolt vanemate väljakujunenud vaadetega kunstnike juba tuttav esteetika. Näitustele ei pruukinud sattuda mitte kumbki poolus. Niisiis pakub selline valik ka kunstiteadlasele imestust, et on võimalik kureerida hoopis niisugust, maali-keskset 1990. aastate kunsti. Ilmselt settibki tasakaalustatud vaatepilt alles pikas perspektiivis vaadatuna.

Natüürmort kannuga
48. Marko Mäetamm Natüürmort kannuga 1990. Guašš Vm 64.7 x 87 cm (raamitud) Alghind 5 200 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Kauge kaja
49. Kaarel Kurismaa Kauge kaja 1990. Õli, lõuend 51 x 61 cm (raamitud) Alghind 2 900 Viimane pakkumine 4 200 Haamrihind 4 200
Riinale
50. Priit Pangsepp Riinale 1991. Õli, lõuend 60.5 x 50.5 cm (raamimata) Alghind 2 300 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Pankrannik
51. Jaan Tuuling Pankrannik 1991. Õli, masoniit 53 x 59 cm (raamitud) Alghind 1 800 Viimane pakkumine 2 400 Haamrihind 2 400
Park Helsingis
52. Evald Okas Park Helsingis 1991. Õli, lõuend 65 x 100 cm (raamitud) Alghind 11 000 Viimane pakkumine 41 500 Haamrihind 41 500
Vaikelu kulbi ja munaga
53. Olav Maran Vaikelu kulbi ja munaga 1993. Õli, lõuend 65 x 91 cm (raamitud) Alghind 6 800 Viimane pakkumine 12 100 Haamrihind 12 100
Itaalia maastik
54. Evald Okas Itaalia maastik 1994. Õli, papp 35 x 50 cm (raamitud) Alghind 4 900 Viimane pakkumine 6 900 Haamrihind 6 900
Jalg üleval, jalg all
55. Enn Põldroos Jalg üleval, jalg all 1994. Akrüül, masoniit 145 x 69.5 cm (raamitud) Alghind 6 800 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Kahekesi
56. Orest Kormašov Kahekesi 1995. Õli, papp 80 x 69.5 cm (raamitud) Alghind 3 900 Viimane pakkumine 5 100 Haamrihind 5 100
Suprealism LV
57. Leonhard Lapin Suprealism LV 1995. Õli, readymade lõuendil 67.4 x 79.8 cm (raamitud) Alghind 4 100 Viimane pakkumine 4 500 Haamrihind 4 500
Kivine rand
58. Illimar Paul Kivine rand 1996. Akvarell Vm 50.7 x 54 cm (raamitud) Alghind 2 500 Viimane pakkumine 6 200 Haamrihind 6 200
Must
59. Jüri Kask Must 1998. Akrüül, lõuend 95 x 73 cm (raamimata) Alghind 3 700 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Maskiga
60. Evald Okas Maskiga 1998. Õli, papp 85 x 47 cm (raamitud) Alghind 11 000 Viimane pakkumine 13 500 Haamrihind 13 500
Mäetipp
61. Siim-Tanel Annus Mäetipp 1999. Segatehnika, paber (dubleeritud papile) Km 80 x 50.5 cm (raamitud) Alghind 1 600 Viimane pakkumine 1 600 Haamrihind 1 600

2000. AASTAD

Uue numbri ettelükkamine sajandile ja nullindate tulek tähistas Eesti ühiskonnas ja kunstimaailmas kummalist rahunemist, justkui atmosfääris endas oleks toimunud muutus. Selle kohta on hakatud kasutama sõna „normaliseerumine”, mis tähendab, et institutsioonid (eriti muuseumid, koolid jt) kogusid jälle jõudu (vahetult enne, 1990. aastatel valitses institutsionaalne madalseis). 2004. aastal astus Eesti Euroopa Liitu, 2006. aastal ehitati KUMU Kunstimuuseum, mis andis uue perspektiivi ja kiirenduse ka kunstielule. Noor pealekasvav kunstnikepõlvkond oli varasematest hoopis teise hoiakuga, introvertsem, väärtustades kunstis taas teostuslikku perfektsionismi. Toona näitustel ilma tegev põlvkond pole oma töid veel HAUS-i oksjonitele toonud, kuid kaugel seegi aeg...

Ere päev
62. Nikolai Kormašov Ere päev 2003. Õli, masoniit 35.5 x 43 cm (raamitud) Alghind 2 900 Viimane pakkumine 3 000 Haamrihind 3 000
Hoiab tasakaalu
63. Sirje Petersen Hoiab tasakaalu 2005. Õli, lõuend 155 x 110 cm (raamimata) Alghind 5 700 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Idast läände
64. Mall Nukke Idast läände 2008. Kollaaž, kuld- ja hõbeleht 44.5 x 75.5 cm (raamimata) Alghind 4 300 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Tool
65. Valeri Vinogradov Tool 2009. Õli, paber Vm 60 x 42 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 2 900 Haamrihind 2 900
Varakevad Manõjal VI
66. Uno Roosvalt Varakevad Manõjal VI 2009. Õli, akrüül, lõuend 66 x 82 cm (raamitud) Alghind 3 400 Viimane pakkumine - Haamrihind -

2010. AASTAD

2010. aastate kunsti eesliinil toimus palju – see oli noorema eesti kunsti rahvusvahelise läbilöögi aeg, kunstitehnikatest tegid ilma endiselt fotograafia ja installatsioon, isegi keraamika. Eesti kultuuripoliitika hakkas eriliselt toetama kunsti rahvusvahelistumist, sellele aitasid kaasa uued institutsioonid. 2019. aastal juhatas uue aastakümne sisse Kai kunstikeskuse ja Fotografiska avamine Tallinnas, mõlemad täiesti uut tüüpi kaasaegsele kunstile ja fotole spetsialiseerunud asutused, mille vereringe on tihedalt seotud rahvusvahelise erialase kogukonnaga.

Kuraatorid ja noored kunstnikud ise hakkasid 2010. aastatel tõmbama näitustele vanema põlvkonna kunstnike töid, nii-öelda segama vett heas mõttes. Selle esimesi tugevaid näiteid oli Tiit Pääsukese ja Kris Lemsalu maalide / keraamiliste installatsioonide näitus „Kaunitar ja koletis” Kunstihoones 2016. aastal, algatajaks kuraator Tamara Luuk. Järgnes Kris Lemsalu esinemine Veneetsia biennaali Eesti paviljonis 2019. aastal. Haus Galerii oksjoni tööde autorid on samuti teinud koostööd nooremate kunstnikega. Siinsete tööde valmimisaastaid võiks pidada pigem kronoloogilisteks, tähistades loomingu eneseküllasust ja sisemist evolutsiooni.

Konverteeritud I
67. Maarit Murka Konverteeritud I 2010-2023. Õli, lõuend 180 x 120 cm (raamitud) Alghind 6 200 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Pealuu ja Kristus V
68. (Lauri Sillak) Laurentsius Pealuu ja Kristus V 2011-2012. Õli, lõuend 100 x 100 cm (raamitud) Alghind 6 600 Viimane pakkumine 6 600 Haamrihind 6 600
Oma aeg
69. Anne Parmasto Oma aeg 2012. Õli, lõuend 97 x 72.5 cm (raamimata) Alghind Viimane pakkumine - Haamrihind -
Kompositsioon ringidega
70. Valeri Vinogradov Kompositsioon ringidega 2013. Õli, paber Vm 60 x 42 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 3 000 Haamrihind 3 000
Leda
71. Miljard Kilk Leda 2015. Õli, lõuend 110 x 86.5 cm (raamitud) Alghind 13 000 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Niguliste
72. Vilen Künnapu Niguliste 2016. Akrüül, lõuend 70 x 50 cm (raamimata) Alghind 2 800 Viimane pakkumine 4 800 Haamrihind 4 800
Hääbuv rohelus
73. Mari Roosvalt Hääbuv rohelus 2017. Õli, autoritehnika, lõuend 120 x 80 cm (raamimata) Alghind 4 400 Viimane pakkumine - Haamrihind -

2020. AASTAD

 

2020. aastad on alles algamas, ent juba teab igaüks meist, mida tuli üle elada 2021.-2022. aastal seoses terve maailma lukku panekuga ja kuidas see on mõjutanud nii isiklikku elu kui majandust, poliitikat ja kultuuri laiemalt. Võib-olla on see kaasa toonud suurema alandlikkuse heas mõttes? Praegune noorem põlvkond kunstnikke on alles õppimas ja nendest kuuleme lähitulevikus. Mis suunas läheb kunst? Eks ikka selles suunas, kuhu läheb ühiskond, teadus, majandus, poliitika ja kõik muu. Siin võib veel tulla üllatusi.

Muster maastikuga
74. Philiph Arvo Luik Muster maastikuga 2021. Õli, lõuend 76.5 x 115.5 cm (raamitud) Alghind 3 800 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Buddha tants
75. Stina Murakas Buddha tants 2021. Akrüül, lõuend 100 x 150 cm (raamimata) Alghind Viimane pakkumine - Haamrihind -
Vaikelu greibi ja munaga
76. Olav Maran Vaikelu greibi ja munaga 2022. Õli, lõuend vineeril 31 x 43 cm (raamitud) Alghind 2 500 Viimane pakkumine 2 700 Haamrihind 2 700
Genesis
77. Siim-Tanel Annus Genesis 2023. Autoritehnika, lõuend puitplaadil 125.5 x 115 cm (raamimata) Alghind 5 800 Viimane pakkumine 11 000 Haamrihind 11 000