Oksjonid > Toimunud > Haus Galerii

ok_na_551.jpg

Haus Galerii 06.05.2023 13:36

EESTI KUNSTI OKSJON - 19. SAJANDI KESKPAIK KUNI 1965

KEVAD 2023
Laupäev, 6. mai kell 17.00

AJATELJEL 

Eessõna: Piia Ausman, oksjoni kuraator 

Kataloogi tekstide autor: Eero Epner, kunstiloolane 

Haus Galerii 2023. aasta kevadoksjon esitleb kunsti ajateljel. Meie jaoks on oluline pakkuda nii oksjonitel osalejatele kui ka kunstihuvilistele süsteemseid ja teemapõhiselt kureeritud teostevalikuid. Igast oksjonist jääb kunstilooline jälg, kaardistades avalikkusele töid, mis on selle hetkeni olnud erakogudes ja kohati sootuks avastuslikud, täiendades ning illustreerides nii mitmegi kunstniku senist loomelugu. Haus Galerii iga nüüdne ja järgnev oksjoninäitus ei ole üksnes teoste ostule ja müügile keskendunud üritus, vaid pretendeerib kaks korda aastas toimuvale väikesele ülevaatenäitusele, koondades võrdlusrohke pildi meie kunsti möödanikust, arengust, eksperimentidest ja tänapäevast. 

Seekordne oksjoninäitus esitab teoseid läbi eesti kunstiajaloo grupeerituna kümnendite kaupa. Käesolev kataloog hõlmab perioodi 19. sajandi keskpaigast kuni 1965. aastani. Just 1960ndad olid meie kunstis kõige murrangulisemad, mil nähtavalt segunesid nii vanad kui uued tegijad. Aeg, mil 20. sajandi esimesel poolel tooni andnud pallaslased maalisid kõrvuti noorte, äsja kunstiareenile tõusnud nimedega, kellest tänaseks on saanud meie moodsa kunsti klassikud. Nii võime sellel dekaadil näha kõrvuti ANK '64 rühmituse uue maailmanägemuse kunstinoppeid ja klassikalise modernismi võtmes loodud maastikke, ent ka kogenud kunstnike moodsalt eksperimentaalseid väljaastumisi. 

Kindlasti loob selliselt kureeritud ekspositsioon tõesema tegelikkuse peegelduse, näidates nii tollaste kunstiliste taotluste erisusi kui ka sarnasusi, avades ajastute lahus- ja ühisjooni ning loomupärast põimitust. 

Olgugi, et loogilisse ritta seatuna võib Haus Galerii kunstioksjonite teostevalikuid siiski iseloomustada kui kureeritud juhuste kokkusattumist, protsessi, mis on paeluv oma aimamatuses. Meil on enamasti võimatu ette planeerida oksjonile tulevaid teoseid, kuna need pärinevad, eriti varasema kunsti osas, erakogudest ning tihti tekivad otsused teoseid müüa meist mõjutamatult. Võib öelda, et teosed asuvad meid leidma ja meie neile presentatsiooniks parimaid võimalusi otsima. Seda enam on need juhused inspireerivad. Iga oksjoni hetkeks kogunenud kunstivalik on omal moel individuaalse alatooniga, seades igakordse ülesande, kuidas seda valikut esitleda ja milliselt töid omavahel kombineerida, et need annaksid võimaluse jutustada meie kunstiajaloost läbimõeldult ja tervikpildina. 

Igast oksjonist jääv jälg on kunstilooline dokument – trükitud kataloog, videopilt, interneti jäädvustus. See, kuidas me oma kunsti oksjoni kontekstis või ka laiemalt presenteerime, ei saa olla mitte lihtsalt rida üksteise kõrvale tikitud müügiks seatud pilte, vaid vastutus väärikalt toimetada intellektuaalse pärandiga. Mõelda tuleb ka hariduslikule aspektile, sellele, kuidas oksjonite kaudu esitletud kunstiinfo meie kunstiteadvusele ja teadmistele pikemas perspektiivis kaasa aitab. 

Haus Galerii seekordse oksjoni kataloogist leiate peatükid dekaadide kaupa, mis kõnelevad antud ajalõigu olulistest ja iseloomulikest joontest ning kirjeldavad järgnevalt iga autori rolli selles ajas, läbi tema oksjonil osaleva teose. 

Käesolev kataloog algab erakordselt meisterliku ja inspireeriva Johann Köleri Jeesuse pea etüüdiga 1857.–1858. aastast, peatub 1910ndatel Konrad Mägi silmapaistvalt värviintensiivse maastiku kaudu, vaatab silma Nikolai Kullile läbi tema 1920ndatest pärit kunstileiulise autoportree, heidab pilgu Johannes Võerahansu tundehellale varakevadisele maastikule sõja künnisel 1941. aastal või tajub sealtsamast Johannes Greenbergi sügavalt psühholoogilisi figuraalkompositsioone, puudutab repressioonides ja vaoshoitud 1950ndaid, mil domineerisid maastikud, ent ka lilled, ning lõpeb teostega 1960ndatest, mil noor Valdur Ohakas maalis jõuliselt ja eksperimenteerivalt Tallinna vanalinna hoovi ning Elmar Kits kodust kasvuhoonet vana naisega, kellest hõngub rahulikku tegevuses olemise tarkust... 

Meie kunst on kõnekas ja olemuselt rikas. Nüüd, kus taaskordsed kunstioksjonite valikud on koostatud, võtkem koos aega süveneda nii selle kunsti tervikusse kui iga üksiku teose sisukasse mõtteruumi. 

 

< tagasi

19. SAJANDI KESKPAIK

19. sajandit esindavad seekordses oksjonivalikus kaks inimeseportreed Johann Kölerilt ja Theodor Albert Sprengelilt. Köler kujutab inimene-jumalat: suurepärane ja suuremõõtmeline etüüd Kristuse peast, mille põhjal valmis hiljem kuulus Võnnu kiriku altarimaal. Sprengel seevastu on jäädvustanud inimene-lihtinimest: entsüklopeedilise täpsusega on ta üles maalinud Hiiumaa taluneiu, unustamata taustale maalimast ka merd ja laevukest, samuti Hiiumaa sümboleid. Säärane hoolikas tähelepanu inimeste maalimisele jääbki suuresti 19. sajandi kanda, kuna 20. sajandil näeme hoopis suuremat huvi maastike, natüürmortide ja muu säärase inimvaba vastu. Kui inimene lubataksegi lõuendile, on pigem tegemist üldistusega ning näiteks näo realistlik ja psühholoogiline väljamaalimine enam huvi ei paku. Miks osutub 19. sajand sedavõrd inimesekeskseks, on raske oletada. Ilmselt on siin oma roll kunstiajaloo konventsioonidel ja õpetamise printsiipidel.

Ristilöödu / Kristus ristil peaetüüd
1. Johann Köler Ristilöödu / Kristus ristil peaetüüd 1857-1858. Õli, lõuend 72 x 55 cm (raamitud) Alghind 24 000 Viimane pakkumine 26 000 Haamrihind 26 000
Hiiu neiu
2. Theodor Albert Sprengel Hiiu neiu 1870ndad. Õli, lõuend 46.3 x 25 cm (raamitud) Alghind 2 400 Viimane pakkumine 4 400 Haamrihind 4 400

1910. AASTAD

1910ndad aastad on ära toodud kahe teosega, mis on mõneti pöördvõrdelised. Pikalt välismaal elanud ja töötanud Konrad Mägi on esindatud seekord suurepärase Lõuna-Eesti vaatega, mis on haruldaselt eksperimentaalne ning näitab meile Mägi loomingus tahke, mille üle saime siiani otsustada sama töö eelkavandi põhjal. Ants Murakin on samas teada autorina, kes töötas peamiselt Eestis, kuid seekord on hoopis temalt kusagil Lõuna-Euroopas valminud tundlik ja nüansirohke akvarell. Kui Murakin on võluv oma tõetruuduses ja erilises tähelepanus kõigi tegelikkuses toimuvate varjulibisemiste ja värviüleminekute vastu, siis Mägi eelistab tõest ning tegelikkusest eemalduda. Kuigi ta on saanud impulsi maastikku silmitsedes, on ta sellest kiiresti kaugenenud ning loob täiesti suveräänse teose, mis natuke riimub juba abstraktsionismiga. Julged pintslitõmbed ja katsetuslikud värvikombinatsioonid toovad meieni Konrad Mägi, kes on taas otsimas midagi enda jaoks uut ja avastuslikku. Tema põgenemine fikseerumiste, paigaltammumiste eest oli pidev ja programmiline ning just sel põhjusel proovis ta end peaaegu iga maaliga uuesti leiutada.

Maastik
3. Konrad Mägi Maastik 1915-1916. Õli, papp 49.5 x 65.5 cm (raamitud) Alghind 156 000 Viimane pakkumine 401 000 Haamrihind 401 000
Õuevaade
4. Ants Murakin Õuevaade 1917-1920. Akvarell Vm 32.2 x 34.5 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 2 900 Haamrihind 2 900

1920. JA 1930. AASTAD

Veidi üllatuslikult on 1920ndad ning 1930ndad aastad seekord kõige eksperimentaalsemad. Kui üldiselt on need kümnendid Eesti kunstiajaloos tuntud kui esmalt katsetamise ja seejärel rahunemise periood, siis antud oksjonivalikus näeme viit maali, mis kõnelevad hoopis vastupidisest suundumusest. Nikolai Kulli ja Andrei Jegorovi maalid näitavad tuntud maalikunstnikke uue nurga alt. Andrei Jegorovi juba harjumuspäraseks muutunud maalilaadi tulevad seekord uued jooned läbi teistsuguse kompositsiooni, harjumuspäratu rakursi ning inimeste toomise maali pinnale. Tõeliselt avastuslik on ka Nikolai Kulli teos, kus hiljem isegi veidi robustsete üldistustega tuntuks saanud Kull on nõtke ja elegantne. 1930ndatest on õnnestunud seekordsesse valikusse kaasata Kaarel Liimandi teos. Eesti kunstiajaloo ühe olulisema värvimeistri eksperiment näitab teda uue nurga alt ning kõneleb eksimatust värvitajust ka katsetamiste keskel. Gori avastuslik akvarell, Erich Pehapi esimene teadaolev maal ning Ott Kangilaski hoogne natüürmort moodustavad eelnevatega komplekti, kõneledes nooruslikust värskusest, otsingulisusest ja lakkamatust uudishimust.

Autoportree
5. Nikolai Kull Autoportree 1921. Pastell, paber (dubleeritud papile) Lm 69 x 49.3 cm (raamitud) Alghind 3 700 Viimane pakkumine 4 300 Haamrihind 4 300
Hoovivaade Tallinnas (Vene tn 6)
6. Andrei Jegorov Hoovivaade Tallinnas (Vene tn 6) 1922. Õli, vineer 71 x 53.2 cm (raamitud) Alghind 8 200 Viimane pakkumine 25 000 Haamrihind 25 000
Kasesalu
7. Gori Kasesalu 1920ndad. Akvarell Vm 21 x 32 cm (raamitud) Alghind 2 400 Viimane pakkumine 3 400 Haamrihind 3 400
Maastik rukkihakkidega
8. Anatoli Kaigorodov Maastik rukkihakkidega 1920ndad. Tempera, papp 39.5 x 58 cm (raamitud) Alghind 4 900 Viimane pakkumine 9 300 Haamrihind 9 300
Vaade kirikule
9. Erich Pehap Vaade kirikule 1930. Õli, lõuend 51.3 x 39.5 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 4 600 Haamrihind 4 600
Tulbid vaasis
10. Ott Kangilaski Tulbid vaasis 1931. Guašš, paber Lm 48.8 x 31 cm (raamitud) Alghind 1 400 Viimane pakkumine 1 400 Haamrihind 1 400
Lill
11. Kaarel Liimand Lill 1935. Õli, vineer 51.5 x 38.8 cm (raamitud) Alghind 4 800 Viimane pakkumine 10 600 Haamrihind 10 600

1940. AASTAD

1940ndad aastad olid kunstnike jaoks äärmiselt turbulentsed ja muutuvad. Seda peegeldab ka käesolev valik, kus on väga erinevad ja harulised taotlused. Kõige selgemalt kõnelevad ajastu traagilisemast poolest kaks Johannes Greenbergi maali. Kunstiajaloolaste jaoks tuntud teosed on lõpuks ometi jõudnud oksjonivalikusse ja näitavad meile suurepärase autori sügavalt hingestatud lähenemist ajastu traumadele. Mitmed autorid seevastu süvenesid hoopis teistsugustesse motiividesse: maastikesse, heinarõukudesse, vanalinna motiividesse ja nii edasi. 1940ndate keskelt näeme juba kohustuslike lähenemiste sissehiilimist, kuid kunstnikud proovisid siiski jätkata endale omast: Richard Sagrits valis motiiviks südamelähedase kodukandi ning otsis pintslitööga iseseisvust, samas kui Nigul Espe kujutas küll kangelaslikku Tartu ülesehitamist, kuid seegi teema läks talle tartlasena ilmselt isiklikult korda. Eraldi tuleks esile tõsta 1940ndatest veel Johannes Võerahansu meisterlikku ning ajastuga kooskõlas olevat halastajaõe portreed, ja kindlasti Eesti 20. sajandi ühe kõige mitmekülgsema ja viljakama autori Evald Okase äärmiselt rariteetset varast maali, mis on ühtaegu filigraanselt teostatud ja samas salapärase kujundikeelega.

Halastajaõde
12. Johannes Võerahansu Halastajaõde 1940. Õli, lõuend 110 x 100 cm (raamitud) Alghind 14 000 Viimane pakkumine - Haamrihind -
Natüürmort aknal
13. Evald Okas Natüürmort aknal 1940. Õli, vineer 60 x 48 cm (raamitud) Alghind 7 700 Viimane pakkumine 13 600 Haamrihind 13 600
Naise portree
14. Johannes Greenberg Naise portree 1940-1944. Õli, lõuend 69.5 x 52 cm (raamitud) Alghind 12 000 Viimane pakkumine 12 000 Haamrihind 12 000
Varakevadine maastik
15. Johannes Võerahansu Varakevadine maastik 1941. Õli, lõuend vineeril 49.5 x 39.5 cm (raamitud) Alghind 4 900 Viimane pakkumine 10 200 Haamrihind 10 200
Lein
16. Johannes Greenberg Lein 1943. Õli, vineer 89 x 69 cm (raamitud) Alghind 17 000 Viimane pakkumine 100 000 Haamrihind 100 000
Ärasõit Kythera saarele
17. August Luiga Ärasõit Kythera saarele 1943. Õli, vineer 63 x 82 cm (raamitud) Alghind 3 300 Viimane pakkumine 30 700 Haamrihind 30 700
Rutja rand
18. Richard Sagrits Rutja rand 1945. Õli, lõuend 78.5 x 103 cm (raamitud) Alghind 19 000 Viimane pakkumine 30 500 Haamrihind 30 500
Maastik
19. Aleksander Vardi Maastik 1940ndad. Õli, kartong Lm 29 x 55.5 cm (raamitud) Alghind 2 900 Viimane pakkumine 17 100 Haamrihind 17 100
Mees labidaga
20. Olga Terri Mees labidaga 1940ndad. Õli, lõuend 52.5 x 71 cm (raamitud) Alghind 2 400 Viimane pakkumine 33 600 Haamrihind 33 600
Nõmm
21. Richard Kivit Nõmm 1940ndad. Guašš, papp Vm 20.2 x 28.4 cm (raamitud) Alghind 1 500 Viimane pakkumine 5 000 Haamrihind 5 000
Talvine vaade Kiek in de Kökile
22. Karl Burman seenior Talvine vaade Kiek in de Kökile 1946. Akvarell Km 13.5 x 8.7 cm (raamitud) Alghind 900 Viimane pakkumine 1 600 Haamrihind 1 600
Punane vabrik
23. Johannes Võerahansu Punane vabrik 1946. Õli, vineer 39 x 60 cm (raamitud) Alghind 4 100 Viimane pakkumine 9 000 Haamrihind 9 000
Vana ait
24. Karl Burman seenior Vana ait 1948. Guašš Lm 19.9 x 23.5 cm (raamitud) Alghind 1 300 Viimane pakkumine 2 000 Haamrihind 2 000

1950. AASTAD

1950ndatel süvenes Eesti kunstiloo hargnemine, seda enam, et mitmed autorid töötasid nüüd välismaal. Nende seas oli julgeid ja hoogsaid eksperimenteerijaid, aga ka autoreid, kes veel aastaid pärast lahkumist maalisid mälu järgi endale olulisi motiive. Nende seas tõuseb esile Julius Gentaleni õhuline Tallinna vaade, mis võib-olla on maalitud pärast Stalini surma ja juubeldab omal diskreetsel moel võimaliku parema tuleviku üle. Eksperimenteerijaid oli ka siinpool raudset eesriiet, kuid nende katsetused olid pigem olude sunnil ettevaatlikumad: kasvõi värvide puudus, kuid muidugi ka ametlikud normid ei lubanud end tunda sedavõrd vabalt. Seda imeteldavam on näiteks Valdur Ohaka katsetused, kes proovib kitsastes oludes saavutada maksimumi. Teiselt poolt süveneti päris palju ka traditsioonidesse ning arhailise eluolu või klassikaliste motiivide kordamisele: Märt Bormeistri etnograafilisest Kihnu vaatest Johannes Võerahansu natüürmortideni. Lydia Mei igatsuslik vaade kodumajale Pääskülas võtab ühe seda perioodi iseloomustanud tahu kokku: leida turvatunne siis, kui kõik senine näib lagunevat.

Uue magistraaltänava rajamine Tartus
25. Nigul Espe Uue magistraaltänava rajamine Tartus 1950. Akvarell Vm 39 x 61 cm (raamitud) Alghind 3 600 Viimane pakkumine 3 600 Haamrihind 3 600
Sügismotiiv
26. Lepo Mikko Sügismotiiv 1950-1951. Õli, papp 49.5 x 72 cm (raamitud) Alghind 4 100 Viimane pakkumine 6 300 Haamrihind 6 300
Tallinna vaade
27. Aleksander Pilar Tallinna vaade 1951. Akvarell Vm 30 x 41.3 cm (raamitud) Alghind 1 500 Viimane pakkumine 2 600 Haamrihind 2 600
Sadamas
28. Richard Uutmaa Sadamas 1951. Õli, papp 34.3 x 49.6 cm (raamitud) Alghind 4 600 Viimane pakkumine 14 700 Haamrihind 14 700
Kollased roosid vaasis
29. Johannes Võerahansu Kollased roosid vaasis 1952. Õli, vineer 46 x 38 cm (raamitud) Alghind 4 400 Viimane pakkumine 13 600 Haamrihind 13 600
Pääsküla talveõhtul
30. Lydia Mei Pääsküla talveõhtul 1952. Akvarell Vm 44.8 x 35 cm (raamitud) Alghind 1 300 Viimane pakkumine 4 800 Haamrihind 4 800
Vaade aknast
31. Julius Gentalen Vaade aknast 1953. Akvarell Vm 36 x 43 cm (raamitud) Alghind 1 700 Viimane pakkumine 1 900 Haamrihind 1 900
Kihnu talutuba
32. Märt Bormeister Kihnu talutuba 1955. Õli, papp 24.6 x 34.6 cm (raamitud) Alghind 1 900 Viimane pakkumine 1 900 Haamrihind 1 900
Vitriin
33. Erich Pehap Vitriin 1955. Õli, akrüül, kartong Vm 62 x 45.5 cm (raamitud) Alghind 2 300 Viimane pakkumine 7 700 Haamrihind 7 700
Dordogne maastik
34. Juhan Nõmmik Dordogne maastik 1955. Õli, lõuend 72 x 60 cm (raamitud) Alghind 4 100 Viimane pakkumine 6 900 Haamrihind 6 900
Pesupesijad
35. August Luiga Pesupesijad 1950ndad. Õli, paber (dubleeritud papile) 43 x 51 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 10 100 Haamrihind 10 100
Agulivaade
36. Olga Terri Agulivaade 1950ndad. Õli, papp Lm 41.5 x 60 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 3 000 Haamrihind 3 000
Talvine maastik
37. August Albo Talvine maastik 1950ndad. Õli, lõuend papil 50.5 x 60.5 cm (raamitud) Alghind 4 800 Viimane pakkumine 12 100 Haamrihind 12 100
Talvine maastik
38. Olev Subbi Talvine maastik 1950ndad. Õli, papp 32 x 42 cm (raamitud) Alghind 3 400 Viimane pakkumine 4 000 Haamrihind 4 000
Talvemaastik
39. Lydia Mei Talvemaastik 1956. Akvarell Vm 32.3 x 26.8 cm (raamitud) Alghind 1 400 Viimane pakkumine 1 700 Haamrihind 1 700
Kevadine talveilm
40. Kalju Nagel Kevadine talveilm 1957. Õli, lõuend 60 x 81 cm (raamitud) Alghind 2 800 Viimane pakkumine 6 500 Haamrihind 6 500
Jõesadam
41. Valdur Ohakas Jõesadam 1957. Õli, vineer 37.5 x 50.5 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 4 200 Haamrihind 4 200
Maastikuetüüd
42. Johannes Saal Maastikuetüüd 1957. Akvarell Lm 21.3 x 31.2 cm (raamitud) Alghind 2 300 Viimane pakkumine 2 900 Haamrihind 2 900
Maastik tuulikuga
43. Richard Uutmaa Maastik tuulikuga 1958. Õli, lõuend 50 x 70 cm (raamitud) Alghind 5 900 Viimane pakkumine 11 600 Haamrihind 11 600
Päevitajad
44. Valdur Ohakas Päevitajad 1958. Õli, vineer 29.8 x 43 cm (raamitud) Alghind 3 400 Viimane pakkumine 6 500 Haamrihind 6 500
Natüürmort banaanidega
45. Ilmar Kimm Natüürmort banaanidega 1958. Õli, lõuend 59 x 73 cm (raamitud) Alghind 2 200 Viimane pakkumine 2 200 Haamrihind 2 200
Figuurid suvemaastikus
46. Nancy Nõmmeots-Pedersen Figuurid suvemaastikus 1958. Pastell, paber 53.5 x 34 cm (raamitud) Alghind 1 200 Viimane pakkumine 1 200 Haamrihind 1 200
Põllulilled valges vaasis
47. Johannes Võerahansu Põllulilled valges vaasis 1959. Õli, lõuend papil 81 x 64.5 cm (raamitud) Alghind 6 600 Viimane pakkumine 25 200 Haamrihind 25 200
Patarei merekindlus
48. Lembit Sarapuu Patarei merekindlus 1959. Õli, papp 32 x 42.3 cm (raamitud) Alghind 2 800 Viimane pakkumine 4 800 Haamrihind 4 800

1960. AASTATE ESIMENE POOL

On hästi teada, et 1960ndad tõid kaasa uue otsingute laine ning teatava vabanemise. Eesti kunstis kandsid seda nii nooremad autorid nagu näiteks Jüri Marran, aga ka vanemad pallasliku maalikooli saanud kunstnikud. Elmar Kits ja kümmekond aastat nooremad Henn Roode ning Valdur Ohakas olid 1960ndatel juba keskeas, kuid see ei takistanud neid eksperimenteerimast. Vormid hajusid ja valgusid laiali, värvid muutusid julgeks, motiividesse tuli väljakutsuvust. Isegi kui maali süžee oli klassikaline, võis tihe pintslikiri osutuda 1960ndatel ootamatult julgeks sõnavõtuks – nagu näitab Elmar Kitse maal. Henn Roode teosed olid aga omaette peatükk ja mõjutasid oma piiride ületamises tugevalt teisigi kunstnikke. Nende kõrval tegutsesid aga autorid, kelle jaoks kunst ei olnud otsimiste, vaid leidmiste ja kinnitamiste platvorm. Kodumaa motiivid rahulikus harmoonilises värvi- ja valguskümbluses on Richard Uutmaa või Linda Kits-Mägi jaoks erilise tähendusega. 

Pidulaud
49. Linda Kits-Mägi Pidulaud 1960. Õli, lõuend 80 x 119.7 cm (raamitud) Alghind 6 700 Viimane pakkumine 6 700 Haamrihind 6 700
Vaas valgete liiliatega
50. Olav Maran Vaas valgete liiliatega 1961. Õli, papp 59.5 x 42 cm (raamitud) Alghind 4 200 Viimane pakkumine 5 300 Haamrihind 5 300
Natüürmort peegliga
51. Sirje-Maris Horma (Rebane) Natüürmort peegliga 1962. Õli, papp 61 x 68 cm (raamitud) Alghind 1 700 Viimane pakkumine 1 900 Haamrihind 1 900
Autoportree
52. Henn Roode Autoportree 1962. Õli, kartong Km 61 x 44.5 cm (raamimata) Alghind 5 100 Viimane pakkumine 7 500 Haamrihind 7 500
Puise rand
53. Richard Uutmaa Puise rand 1962. Õli, lõuend 120 x 180 cm (raamitud) Alghind 37 000 Viimane pakkumine 57 000 Haamrihind 57 000
Tartu motiiv
54. Kaljo Polli Tartu motiiv 1962. Õli, lõuend 101 x 101 cm (raamitud) Alghind 4 800 Viimane pakkumine 9 800 Haamrihind 9 800
Lamav akt
55. Henn Roode Lamav akt 1964. Õli, papp 50 x 67.7 cm (raamitud) Alghind 3 600 Viimane pakkumine 5 600 Haamrihind 5 600
Kasvuhoones
56. Elmar Kits Kasvuhoones 1965. Õli, lõuend 71 x 59 cm (raamitud) Alghind 8 200 Viimane pakkumine 10 000 Haamrihind 10 000
Werneri kohvik
57. Jüri Marran Werneri kohvik 1965. Õli, papp 79 x 64.5 cm (raamitud) Alghind 3 200 Viimane pakkumine 11 100 Haamrihind 11 100
Vanalinna hoov
58. Valdur Ohakas Vanalinna hoov 1960ndad. Õli, lõuend 42 x 42 cm (raamitud) Alghind 2 500 Viimane pakkumine 2 700 Haamrihind 2 700
Päevavalguses
59. Boris Ninemäe Päevavalguses 1960ndad. Õli, lõuend 50 x 61 cm (raamitud) Alghind 2 400 Viimane pakkumine 8 300 Haamrihind 8 300
Hoov vanalinnas
60. Valerian Loik Hoov vanalinnas 1960ndad. Õli, lõuend 45 x 38 cm (raamitud) Alghind 2 800 Viimane pakkumine 4 400 Haamrihind 4 400
Maastik
61. Juhan Muks Maastik 1960ndad. Õli, lõuend papil Vm 50 x 70 cm (raamitud) Alghind 2 700 Viimane pakkumine 6 800 Haamrihind 6 800
Punased liiliad vaasis
62. Valerian Loik Punased liiliad vaasis 1960ndad. Õli, papp 49.5 x 40 cm (raamitud) Alghind 2 100 Viimane pakkumine 2 600 Haamrihind 2 600
Sadam
63. Valerian Loik Sadam 1960ndad. Õli, lõuend 38 x 44.5 cm (raamitud) Alghind 2 300 Viimane pakkumine 6 200 Haamrihind 6 200
Lamav akt
64. Johannes Uiga Lamav akt 1960ndad. Õli, papp 35 x 60.5 cm (raamitud) Alghind 1 800 Viimane pakkumine 1 800 Haamrihind 1 800