Näitused > Toimunud > Haus Galerii

Haus Galerii 11.09.2012-19.10.2012

Vano Allsalu

Igati

Ajuti. Öiti. Katsuti. Tajuti. Vajuti. Põrguti. Nõrguti. Võrguti. Eriti. Uneti. Vaikiti. Räägiti. Hommikuti. Haiguti. Paiguti. Lüliti. Tuliti. Köögiti. Praeti. Keedeti. Valati. Nöögiti. Puhuti. Nuhuti. Ilusti. Väljuti. Sõideti. Päeviti. Tunniti. Tööti. Loeti. Peeti. Kehuti. Eduti. Valiti. Taliti. Hargiti. Hangiti. Tangiti. Kihuti. Kuluti. Hulluti. Tarviti. Tagati. Tabati. Tabuti. Sabati. Kaevati. Külvati. Korjati. Orjati. Mureti. Muudeti. Miilati. Muganduti. Alluti. Õhtuti. Seliti. Küliti. Lebati. Vaadati. Kuulati. Ehmuti. Sõnati. Kohati. Suleti. Jäliti. Tapeti. Kaeti. Karjuti. Rahusti. Ülistati. Valeti. Tõeti. Hoiti. Väeti. Sunniti. Sünniti. Sureti. Riigiti. Liputi. Hümniti. Korrati. Hüpati. Karati. Ihuti. Vihuti. Pihuti. Ilmati. Maati. Teiti. Leiti. Nulliti. Üksiti. Teisiti. Minuti. Alati. Igati.

Küllap võib kunst kõike ja mitte midagi. Nagu inimene. Võim peitub küsimuses – ja see on kuidas.

Vano Allsalu


Käesoleval näitusel näeb valikut kunstniku viimaste aastate maaliloomingust – filosoofiliseks alltekstiks (ürg)alguse otsingud, mõtisklus inimliku olemise endassesuubuvast olemusest, arutlus eimillestki loomise võimalikkuse ja millegi loomise mõistlikkuse üle. Allsalu jaoks on olulised nii enesekaemus kui eksperiment – neid seob soov taasavastada olnut, tõlgendada ja ümber mõtestada varem kogetut ja tehtut.

Vano Allsalu on jõulise ja isikupärase käekirjaga maalija, kelle tugeva vormiüldistusega looming paigutub ühteaegu nii abstraktse kui figuratiivse kujutamise sfääri. Oma viimaste aastate töödes vaatlebki kunstnik peamiselt kujutamise ja mittekujutamise ning tähenduse tekkimise küsimusi – teemaderingi ulatudes loodusstiihiatest mütoloogiliste konstruktsioonide ning meeleseisunditeni, puudutades seejuures nii sügavalt isiklikku kui tõlgendades kultuurilist ja sotsiaalset.


Näitust toetab Eesti Kultuurkapital

 

 

Loe mida kirjutab Andri Ksenofontov selle näituse kohta Sirbis

< tagasi