Kunstnikud > Vanem kunst > Ants Murakin

Ants Murakin

1892 - 1975

Ants Murakini maalid moodustavad eesti kunstiloos huvitava alapeatüki, aidates läbi valgustada ka suuremaid protsesse. Väga kirju kunstnikuharidusega ja elukäiguga Murakin oli sarnaselt paljudele sunnitud Eestist 1940ndatel lahkuma. Erinevalt Eerik Haamerist, Endel Kõksist, Eduard Wiiraltist ja Karin Lutsust ei haakinud Murakin end otsustavalt kunstimaailma külge, vaid leidis endale muid huvialasid, sh ungari ilukirjanduse tõlkimise ja uurimise. Seetõttu kujunes kunstist tema jaoks pigem hobi kui midagi, mis tooks kaasa aktiivse näitusetegevuse. Pole imestada, et suuremõõtmeliste tööde asemel ning maailma kunstiuuendustega ühte sammu käimise asemel lõi Murakin ainult enda jaoks. Ta maalis siis, kui ta vajas seda ning ta maalis täpselt neid kohti ja just niimoodi, nagu tema soovid olid. Neis väikesemõõtmelistes töödes peegeldub äärmiselt vahetu ja siiras soov väljendada kunstis teatud emotsioone ja kogemusi. Murakinile omaseks saanud maastiku motiiv on edasi antud õrnalt ja soojalt, peegeldades taas autori käsitlust kunstist kui eneseväljenduse vahendist.

< tagasi