Kunstnikud > Graafika > Regina Lukk-Toompere

Regina Lukk-Toompere

Sündinud / born 1953

Regina Lukk-Toompere pildid tegelevad mõneski mõttes visuaalse alfabeediga. Ühelt poolt kindlasti tema õpikute illustratsioonid, kus korraga arusaadavas ja inspireerivas võtmes püütakse pildiliselt edasi anda teadmisi. Ent teisalt võime liikuda ka laiemale kandepinnale (ja see pind on tõesti lai) ning rääkide meie ees olevatest piltidest kui vahenditest maailma lugemaõppimisel. Pangem tähele – “õppimine” on antud juhul pidevalt edasi kestev, mitte umbmäärases “lapsepõlves” lõppev. Lukk-Toompere tööde määratlemisel on “illustratsioon” kahtlemata vägivaldne ning ahistav. “Illustreerima” kasutamine surub pildi ikkagi teksti poolt okupeeritu rolli, omapäraseks ettekandjaks, kes peab – justkui – näitlikustama ning lugejani tooma teksti, tegema seega iseäraliku tõlke kirjutatust pilti. Lukk-Toompere pildid on küll tekstiga vabatahtlikult seotud, kuid nende suveräänsus ning omamaailm on selged.

< tagasi