Kunstnikud > Maal > Vano Allsalu

Vano Allsalu

Sündinud / Born 1967

Vano Allsalu abstraktsetes ekspressioonides koonduvad tundlikult segatud värvid järjepidevalt jõuliste pintslilöökidena, moodustades kadestusväärseid faktuure ja keerukaid vormimänge. Autor vaatleb ja taasloob ümbritsevat läbi tugeva subjektiivse üldistuse, keskendudes omaenda isikupärasele värvimaailmale. Sellisel viisil väljendatud loodusmotiive ja loodusest leitud muljeid võib Allsalu loomingus jälgida juba selle algusest peale. Allsalu loomelaad on jõuliselt ekspressiivne, abstraktne, ent siin-seal reaalsusega mängiv. Tema jaoks on oluline suhe visuaalse ja verbaalse vahel — värvide, pildiliste kujundite ning pealkirjadest hargnevate vihjete ja lugude inspireeriv koosmõju.

< tagasi