Meist > Privaatsus

Isikuandmete töötlemine

Klient (ostja, müüja, uudiskirja tellija) on teadlik ja nõustub sellega, et Haus Galeriil on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja teenuste osutamisega seotud lepingute tingimustest tulenevale. Haus Galerii garanteerib andmete kasutamise vaid teenuste tarbeks ning tagab konfidentsiaalsuse.

Andmeid, mida Haus Galerii on füüsilisest isikust kliendilt saanud või küsinud või infot, mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil tehingute käigus (edaspidi Isikuandmed), on Haus Galeriil õigus töödelda Üldtingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus, millega Kasutaja on nõus ja milleks ta annab Haus Galeriile õiguse.

Kliendil on õigus oma Isikuandmete töötlemise ja nende omamise nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Haus Galerii kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

Haus Galerii kasutab Isikuandmeid kunsti ostu- ja müügiprotsessidega kaasnevate teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

Haus Galerii ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid.

Haus Galeriil on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neile ligipääs vaid Haus Galerii poolt selleks valitud administraatoritele või teistele teenuste arendamisel ja haldamisel koostööd tegevatele isikutele, eesmärgiga tagada teenuste ja tegevuste kvaliteet, kättesaadavus ja võimalikud parendused.

Haus Galeriil on õigus edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jt). Haus Galeriil või võlgade sissenõudmisega tegeleval isikul on õigus edastada Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.