Kunstnikud

Haus Galerii esitab kunsti erinevate tehnikate lõikes ja autorite kaupa. Iga tehnikavaliku alt leiate kunstnike alamleheküljed, mis presenteerivad nii nende autorite loomebiograafiat, kui teoseid. Eraldi rubriigina on väljatoodud meie varasema perioodi kunst. 

Haus Galerii kunstniketuumikusse on kuulunud juba pikki aastaid autorid, keda võib pidada siinse moodsa kunsti klassikuteks. See on põlvkond, kes tulid meie kunstipilti 1960ndatel ja 1970ndatel aastatel ning 1980ndate algul. Ometi ei ole me seadnud kunstile ajapiiranguid ning meie autorite nimekirjas on ka mitmed need nimekad professionaalid, kelle aktiivne loometegevus algas 1990ndatelt aastatel ning hiljem. Projektiti ja valikuliselt leiavad Haus Galeriis tutvustamist aga ka väga noored kunstnikud.

Kunstnike teosed nii galeriis, kui kodulehel on pidevas muutumises, luues ajakohase pildi iga meie poolt esindatud autori hetketegevusest, ent pakkudes aeg ajalt ka teoseid nende varasemast loomeperioodist.

Haus Galerii kunstiülevaateline infopagas on äärmiselt kogemuste rohke, oleme tegutsenud tänaseks juba 26 aasta, mis teeb meie kunstivalikute võimalused mitmekesiseks ja konsultatsioonid põhjalikuks.