Uudised > Kiwa graafika Maakri Kvartalis

Kiwa graafika Maakri Kvartalis

598.t2.jpg

Alates 28. maist on vastvalminud Maakri Kvartali faujees koostöös Haus Galeriiga eksponeeritud Kiwa graafikasari “spiral of void”, mis kaasaegses kontorikeskkonnas toimib pea et teraapiliselt, emotsioonide kurnama kippuva koorma alt vabastavalt ja teadvuse pidevalt töötavat masinavärki balansseerivalt. Nagu Maakri Kvartalis on säilitatud ja esile toodud ajalooline arhitektuur, on kõnealune sari ühtlasi austusavaldus kohaliku avangardkunsti ühe lipukandja Raul Meele konkreetsele luulele. 

Graafikasari põhineb Raul Meele kirjutusmasinaluuletuste ümbertöötlustel. Algmaterjal on oluline mitmest omavahel läbipõimunud aspektist: kultuuriajalugu ja tehnoloogia ning taju, teksti ja kõne vahekord. Konkreetne luule oli seotud 60-70ndate kontrakultuuri ja nonkonformistliku kunstiga, informatsiooni piiratud leviku kontekstis oli kirjutusmasin kättesaadav tehnoloogia, mis võimaldas omatootlikkust. Visuaalselt seostus kirjutusmasina šrift ka võimu ja seadusandlikkusega, ametlike käskkirjade mustvalge, tõlgendamist mittesalliva vormiga. Piiratud sõnavabadusega kaasus nn ridade vahele kirjutamine, mis on sümboolne kontekstis, kus keelelt võetakse ära tema esmane, kommunikatiivne funktsioon.

Konkreetne luule on tähenduslik nähtus ka kogu lääne humanitaarias toimunud lingvistilise pöörde kontekstis, mis tegi keelest, tekstist ja diskursusest uurimisaluse. Eksperimentaalne tekstikäsitlus seostub vältimatult teemadega nagu teksti suveräänsus, teksti materiaalsus, konkreetne luule, keele eneserefleksiivsus, mille ampluaa ulatub igapäevastest ja arusaadavatest märkidest kosmiliste tähemustriteni. Nii psühhoanalüüs kui psühhedeelne kultuur aitasid teksti vabastada ratsionaalsusest, uurisid selle vahekorda tajumise ja tunnetusega. Oluliseks muutus ka interdistsiplinaarne aspekt, keele semantiliste, foneetiliste ja visuaalsete elementide ühisväli.

Raul Meele kui kanoniseeritud autori teoste ümbertöötlemine on neile kummitusliku paralleelelu andmine. Lisaks paljutähenduslikule algmaterjalile on oluline ümbertöötluse tasand. Meele klassikaliste teoste remixid väljendavad teksti, teadvuse ja tajumise suhteid, üritavad modelleerida raskesti käsiteldavat seisundit, kus keel ja tekst väljendavad midagi enamat ülalpool oma funktsionaalsust. Algoritmidele delegeeritud tekstide ümbermuutmine mikrotasanditel arendab edasi psühhedeelseid visioone laiuvatest infoväljadest ja energeetilistest tasanditest. Kui tekst vahendab maailma, siis teksti muutmine süvatasandil tekitab uusi tajuolukordi ja loob uusi maailmu.

Sarja valmimist toetas Eesti Kultuurkapital.

Kiwa graafikasarjaga “spiral of void” on võimalik tutvuda Maakri Kvartalis (Maakri 19, Tallinn) ja Haus Galerii kodulehel siin.

< tagasi