Uudised > KEVADOKSJONI PILDILUGU - ILMAR KIMM

KEVADOKSJONI PILDILUGU - ILMAR KIMM

 

Ilmar Kimm „Talveõhtune vaade ateljeeaknast“, õli, lõuend, 1980ndad

 

Ilmar Kimm (1920–2011) sündis Petrogradis Punaarmee komandöri perekonnas. Huvi ja annet joonistamise ja maalimise vastu ilmutas ta juba noores eas, sestap õppis ta 1936–1939 Ülevenemaalise Kunstiakadeemia kunstikeskkoolis, millele järgnes loogilise jätkuna sisseastumine Ülevenemaalisse Kunstiakadeemiasse. Paraku katkestas kunstiõpingud Teise maailmasõja puhkemine ja Ilmar Kimm suundus molberti tagant hoopis rindele. Peale sõjateed, mil ta sai ka Velikije Luki all raskelt haavata, lõpetas ta poolelijäänu juba Leningradis, Ilja Repini nimelises kunstiinstituudis. 1948. aastal asus ta elama Eestisse, tegutsedes maalikunstniku ja õppejõuna Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis ja ka ERKIs.

Tänu oma hariduslikule taustale (võrreldes näiteks „Pallase“ lõpetajatega) erines tema looming tublisti eakaaslaste omast. „Vene kool“ soodustas realistlikku lähenemist oma kujutusainele, mida omakorda täiendasid tema suurepärased maalijaoskused. Vaated ateljeeaknast on maalijate loomingus kujunenud pea omaette žanriks – ka seda sama vaadet kohtame Ilmar Kimmi loomingus läbi aastate korduvalt, küll erinevatel päeva- ja aastaaegadel. Selles žanris on vaataja paigutatud kunstniku kõrvale tema „vandlitorni“ ja võib antud juhul vaadelda koos temaga puulatvade kõrguselt, kuidas hämarduvas talveõhtus sõidavad autod ja kiirustavad inimesed ühelt tegemiselt teisele ja tunda selle hetke äraütlematut õdusust.              

< tagasi