Auction > Past > Haus Gallery

ok_na_519.jpg

Haus Gallery 15.05.2022 15:00

MODERN ART CLASSICS - Sunday, May 15th 15:00

VÄRVID

Maalikunstnike peamised väljendusvahendid on värvid. Kui osata vaadata ja tunnetada, siis värvid kommunikeerivad energeetikat, mitteverbaalset sõnumit ja vahel ka teadlikku sümboolikat. Praeguses kaasaegses (maali)kunstis on värvid hakanud näitustele jälle tagasi tulema iseendana. Vahepealne „värvipimedus”, kui domineeris kontseptuaalne kunst, hakkab taanduma.  Kasutame seda siis ära, et pöörata taas tähelepanu värvidele.

Värvidel on palju toone, mida värvidele spetsialiseerunud kunstnikud oskavad eristada ja nimetada. Veel on värvidel heleduse ja tumeduse astmed, millega peab arvestama. Värve omavahel kõrvuti pannes tekivad juba uued suured probleemid – kas need on vastand- või täiendvärvid? Maastikku kujutades peab arvestama värvi- ja õhuperspektiivi. Veel on olemas soojad ja külmad toonid, soojad tõmbavad optiliselt ligemale, külmad tõukavad optiliselt kaugemale. Kõik on omakorda seotud inimpsühholoogiaga.

Puht hariduslikus mõttes võiks siinkohal meelde tuletada üht olulist maalikunstiga seotud itaaliakeelset terminit „chiaroscuro”, mida leidub läbi kogu siinse oksjoni maalivaliku. Sellele viidatakse alates renessansist, ent eesti nõukogude kunstikriitikas öeldi selle vastena formalistlikult „hele-tumedus” või „valgus-vari”. „Chiaroscuro” koosneb kahest itaaliakeelsest sõnast, mis ei ole aga neutraalsed, vaid on sügavalt hinnangulised: „chiaro” (selge, ere) ja „scuro” (tume, hämar). Niisiis käib ka maalikunstis läbi sajandite justkui hea ja kurja võitlus, heledad jõud võitlemas tumedate jõududega. Siin 1 minut „chiaroscuro” selgitust.

Autumnal Forest
1. Raivo Korstnik Autumnal Forest 1963. Oil, cardboard 49 x 79.5 cm (framed) Starting price 1 900 Final price 1 900
City
2. Enno Ootsing City 1964. Watercolor Lm 28.5 x 40.5 cm (framed) Starting price 1 100 Final price 1 100
Sunset
3. Enno Ootsing Sunset 1966. Watercolor Lm 27.7 x 39.3 cm (framed) Starting price 1 100 Final price 1 100
Abstract Composition
4. Lembit Sarapuu Abstract Composition 1960s. Oil, cardboard 35 x 23 cm (framed) Starting price 2 600 Final price
Figures on a Blue Background
5. Andrus Kasemaa Figures on a Blue Background 1969. Oil, canvas 102 x 109 cm (framed) Starting price 7 500 Final price 11 200
Luscious Flowers
6. Enno Lehis Luscious Flowers 1970s. Watercolor, gouache, cardboard Lm 62.5 x 47.7 cm (framed) Starting price 1 000 Final price 1 000
Glow 2
7. Mari Kurismaa Glow 2 1990. Oil, canvas 130 x 90 cm (framed) Starting price 5 800 Final price 5 800
Untitled
8. Ado Lill Untitled 1991. Acrylic on canvas 150 x 180 cm (not framed) Starting price 6 200 Final price
Composition
9. Peeter Ulas Composition 1994. Pastel, paper Vm 54.7 x 36.3 cm (framed) Starting price 1 100 Final price
Ragnar's Black and White
10. Olev Subbi Ragnar's Black and White 1996. Acrylic, oil, masonite 60 x 80 cm (framed) Starting price 6 200 Final price 6 200
Synonym III
11. Mari Roosvalt Synonym III 2005. Oil, mixed media, canvas 110 x 110 cm (not framed) Starting price 4 800 Final price 4 800

POLIITILINE

Kas kunstnik peaks loomingus tegelema poliitikaga? Või osalema ise poliitikas? Kui vaadata 1920.-1930. aastate Pallase koolkonna põhjal, siis seal õpetati ühe suundumusena optikast lähtuvat apoliitilist maalimist. See tähendas, et kui noortel kunstnikel olidki 1930. aastate lõpuks tekkinud täiesti vastandlikud poliitilised vaated, siis maalide põhjal nende vaateid välja ei lugenud, maaliti ühe koodi järgi. Modernistlikule kunstile omaselt tegeldi enam maali enda maailma ja kunstitehnilise problemaatikaga kui poliitikaga. Tänapäeva kunstis vist nii olla ei saaks, maailm on muutnud ja selle sõnumite seos kunstiga teravam.

Siinses valikus on näited poliitikaga suhestuvast maalikunstist. Või pigem on tegemist mõtisklustega ja filosofeerimistega poliitika teemadel. Maale võib mõista ka üldisemalt ning näha siin laiemaid tähendusi. Hea kunst kommunikeerub erinevates olukordades ikkagi.

Shadows on The Wall VI
12. Jüri Arrak Shadows on The Wall VI 1991. Oil, canvas 97 x 146 cm (framed) Starting price 5 800 Final price 8 000
Confusion
13. Jüri Arrak Confusion 1995. Oil, masoniit, clichés 88 x 103 cm (framed) Starting price 5 000 Final price 12 100
OK!
14. Enn Põldroos OK! 2008. Oil, canvas 97 x 160 cm (not framed) Starting price 7 000 Final price 7 000

TEHNOLOOGILINE

Siinsed maalid võiks kuuluda ühisnimetaja alla „tehnoloogiline”, koos mitmete ootamatustega kunstnike valikul, kellel tehnoloogia ei pruugi olla loomingu peateema. Masinate, mehhanismide, tööstuskeskkonna jms käsitlemine kunstis võiks eeldada kas ülikirglikku või vastupidi, pigem külma, objektiivset ja võib-olla küünilist käsitlust, kumbagi siin aga ei näe. Tööde valmimisaastad algavad 1960ndatest ja eesti maalijate suhe tehnoloogiasse pole nii ekstreemne nagu seda võib leida Ameerikas jm. See tähendab ka, et eesti kultuuris laiemalt on olnud valdavalt teised fookused.

Retrospektiivselt vaadatuna mõjuvad kunagised tipptasemel tehnoloogilised saavutused vananenuna ja ununenuna nagu mänguasjad, milles on võluvat süütust. Seda näeme, kui suuname pilgu ajas tagasi, mitte edasi. Oma rolli mängib maalikunst, mis jääb igasugusest tehnoloogilisest maailmast kaugele ja toob mainitud valdkonda inimlikkust.

Kuna need maalijad kasutasid ja kasutavad ka ise inimlikult oma igapäevaelus tehnoloogiat, siis see kuulub kõigi ellu loomuliku kaasnähtusena, mõjutades eri viisidel ka nende kunsti. Mismoodi ja millise tähendusega, selgub tööde lähemal vaatamisel.

City View
15. Jaan Tuuling City View 1960. Oil, cardboard 53 x 69 cm (framed) Starting price 1 300 Final price
Abstract Landscape
16. Andres Tolts Abstract Landscape 1967. Watercolor, mixed media, paper Lm 33 x 47.3 cm (framed) Starting price 2 100 Final price
Landscape With Garages
17. Peeter Mudist Landscape With Garages 1980s. Oil on cardboard 50 x 79.5 cm (framed) Starting price 6 900 Final price 25 200
Composition XVI
18. René Kari Composition XVI 1991. Oil, cardboard 75 x 75 cm (framed) Starting price 2 400 Final price
Cars
19. Marko Mäetamm Cars 1994. Acrylic latex, plexiglass 114 x 132 cm (not framed) Starting price 7 000 Final price 8 500
Composition I
20. Jüri Kask Composition I 1994. Collage, felt-tip pen, paper Lm 21 x 30 cm (framed) Starting price 950 Final price 1 000
Composition II
21. Jüri Kask Composition II 1994. Collage, felt-tip pen, paper Lm 21 x 30 cm (framed) Starting price 950 Final price 1 000
Table III
22. Andres Tolts Table III 2006. Acrylic on canvas 115 x 115 cm (not framed) Starting price 6 200 Final price
Still-life III
23. Jaan Toomik Still-life III 2008. Oil, canvas 145 x 195.5 cm (not framed) Starting price 16 000 Final price 18 000
Interception
24. Urmas Pedanik Interception 2022. Photo print, oil, canvas 70 x 140 cm (framed) Starting price 4 900 Final price 4 900

LAPIN

Leonhard Lapin – ülimalt mitmekülgne looja, keda jätkus kõikjale, nii arhitektuuri kui kujutavasse kunsti kui teatrisse kui kirjandusse, kunstiajaloo kirjutusse ja luulesse. Kunstnik osales aktiivselt eesti kunstielus üle kuuekümne aasta. Lapinist lähtub eesti avangardkunsti sõnastamine ja üldse „avangardi” kui termini toomine Eesti kunstikonteksti. Ka Lapin ise identifitseeris end avangardi kaudu. Loomingus tähendas see modernistliku kunsti eesliinil sammujat, kes näitab teistele teed.

Esitatud on väike valik Leonhard Lapini suure loomingu varajasest perioodist ja üks töö ka hilisemast perioodist. Noore Lapini unikaallehtede tehnika – tušš, guašš – viitab mõjudele, mida ta sai Tõnis Vindi isiksusest ja idamaisest kalligraafiakunstist. Tegemist on teadliku kontseptuaalse valikuga.

2018. aastal toimus KUMU Kunstimuuseumi esimese korruse suures saalis Leonhard Lapini mahukas ülevaatenäitus “Tühjus ja ruum”. Sündmuse puhul ilmus 328-leheküljeline raamat “Leonhard Lapin. Tühjus ja ruum 1967-2017”. Näitus ja raamat analüüsisid veel kunstniku elu ajal tema loomingut, võttes arvesse kunstniku enda andmeid ja kommentaare, olles seega üliväärtuslikud dokumentatsioonid. Eesti kunsti eluaegne avangardist ja mässaja, kes sekkus otsustavalt rumalusse ning bürokraatlikusse mugavusse, tõsteti seega ka ametlikult klassikustaatusesse.

Haus Galeriiga tegi Leonhard Lapin koostööd selle algusaastatest alates. Kunstnik on kuulunud n-ö Hausi kunstnikke gruppi, kellega galerii alustas oma tegevust ning kelle töid on siin süsteemselt esitletud nii oksjonitel kui näitusel. Käesolev peatükk 2022. aasta kevadoksjonil on mõeldud eraldi rõhutama Leo Lapini head mälestust. Siinse unikaalteoste valiku jõudis kunstnik veel enne  lahkumist oma käega just selle oksjoni jaoks mappi kokku panna, sealhulgas autoritõmmis sarjast „Naine-masin” graafikaoksjonil ning tuššimaalid „Fallose“, ning „Kunstihoone” sarjast.

Tallinn Art Hall I
25. Leonhard Lapin Tallinn Art Hall I 1974. Ink, gouache Km 42 x 40 cm (framed) Starting price 4 200 Final price
Tallinn Art Hall III
26. Leonhard Lapin Tallinn Art Hall III 1974. Ink, gouache Km 42 x 40 cm (framed) Starting price 4 200 Final price
Tallinn Art Hall IV
27. Leonhard Lapin Tallinn Art Hall IV 1974. Ink, gouache Km 42 x 40 cm (framed) Starting price 4 200 Final price
Phallus III
28. Leonhard Lapin Phallus III 1974. Ink, gouache Km 32 x 30 cm (framed) Starting price 4 400 Final price
Machine XIII
29. Leonhard Lapin Machine XIII 1975. Ink, gouache Km 42 x 40 cm (framed) Starting price 3 800 Final price
Shirt I
30. Leonhard Lapin Shirt I 2013. Ready made, acrylic, paper Lm 42 x 29.7 cm (framed) Starting price 2 100 Final price 2 100

ÖKOLOOGILINE

Kõiki siin esitatud loodusvaateid võiks kunstiajaloo ja stilistika seisukohalt nimetada heas mõttes traditsioonilisteks. Kunsti eesmärk pole siiski ainult nähtut jäädvustada, vaid ka kõige lihtsamatena tunduvaid maailmu erinevatel põhjustel võimendada, millelegi tähelepanu pöörata, pilku fokuseerida ja mõtet teravada. Kui vaadata teoste sõnumeid, nihutada sellest lähtuvalt loodusvaadete perspektiivi tänapäeva loodushoiu ja ökoloogia suunas, siis on tegemist ju vaadetega loodusest, mida pole rikkunud ei harvesterid ega kemikaalid. Eesti maastikke on maalinud suure ja armastava südamega kunstnikud, kelle isiklik suhe loodusega on olnud otsene ja kogumusdetailne.

Meedias on looduse valdkonna keskseks terminiks tõusnud tänapäeval „elurikkus” (vt portaal: https://elurikkus.ee/ ). Mida mitmekülgsem on kasvav loodus, sest suurem on elurikkus – ka tüütutel putukatel ja nii-öelda kahjuritel ja lindudel ja loomadel on koht looduses, mis omakorda ei peaks olema monokultuurne (ainult ühe taime kasvatamisele spetsialiseerunud). Ka sellele panevad mõtlema meie loodusmaalid.

Looduskogemuse ehedust märgib veel asjaolu, et ilmselt on need teosed, eriti arvestades tollaseid maalimistraditsioone, maalitud kõik enamasti kohapeal vabas õhus, mida tähistatakse prantsuskeelse kunstiterminiga „plein air” ehk „plenäär”. Sellega kaasneb aistinguid, osooni ja helisid. Tähelepanelikult maale vaadates on kunagised vahetud loodusaistingud tänagi seal. Kunstnikud on kasutanud peamiselt õlimaali tehnikat, kohati ka temperat ja guašimaali. Need on looduslikel (siin võiks öelda: ökoloogilistel) komponentidel põhinevad värvid, mis on läbinud sajanditepikkuse kunstiajaloo testi. Muuhulgas pole vähem oluline ka märkida, et nende värvidega maalimine ei kahjusta tervist (mitte kõige endastmõistetavam kunstitegemise kaasnähtus).

Merivälja
31. Valdur Ohakas Merivälja 1960. Oil, plywood 50 x 70 cm (framed) Starting price 2 800 Final price
Autumn Landscape
32. Rein Raamat Autumn Landscape 1962. Tempera, canvas 68 x 80 cm (framed) Starting price 2 900 Final price 4 000
Home Garden
33. Jüri Marran Home Garden 1968. Oil, cardboard 50.5 x 61 cm (framed) Starting price 1 400 Final price 6 200
Silent Sea
34. Olav Maran Silent Sea 1970. Gouache, tempera, paper Lm 44 x 64.4 cm (framed) Starting price 3 200 Final price 3 200
Summer Evening
35. Enn Põldroos Summer Evening 1974. Oil, canvas 60 x 70.5 cm (framed) Starting price 5 900 Final price 9 200
View of Sõrve Coast
36. Peeter Mudist View of Sõrve Coast 1980s. Oil, cardboard 50 x 80 cm (framed) Starting price 5 600 Final price 12 100
Landscape
37. Aleksander Suuman Landscape 1978. Oil, cardboard 39.5 x 49.5 cm (framed) Starting price 3 400 Final price 5 600
Cornflower Branch
38. Aleksander Suuman Cornflower Branch 1986. Oil, cardboard 34 x 41 cm (framed) Starting price 3 100 Final price
View of Tare Street
39. Mats Õun View of Tare Street 1986. Oil, canvas 60 x 50 cm (framed) Starting price 1 400 Final price
Spring
40. Ülo Teder Spring 1998. Oil, cardboard 54 x 82.5 cm (framed) Starting price 1 900 Final price 5 300

LEIS

Esteetilist kunstitraditsiooni esindav Malle Leis pühendas end taimede, lillede ja viljade hingeelu, veidi ka maastike ja portreede maalimisele. Läbiv motiivistik oli mõeldud siiski millekski enamaks kui ainult välise maailma kujutamine, siin on sees sõnum ilust ja esteetikast, elujõust ja kestmisest. Malle Leisi on põlvkondlikult käsitletud ANK ‘64 noorte kunstnike liikumise kontekstis, mil püüeldi rahvusvahelise lillelaste liikumise ja hipinduse poole, et jätta seljataha lähiminevikus toimunud sõda ja sirutuda lootusrikkalt ettepoole.

2015. aastal toimus Tartu Kunstimuuseumis põhjalik Malle Leisi loomingu ülevaatenäitus “Kollane suvi”, millega kaasnes mahukas raamat. Selles defineeriti Malle Leisi kunsti praeguse kunstiteaduse filtrite läbi esimest korda kui naiskunsti. Leis ise kujundas oma käekirja ja motiivistiku välja siiski ühiskonnas, kus sugusid ametlikult ei eritletud (kõiki nimetati “seltsimeesteks”). Seega ta ennast nii konkreetselt ei piiritlenud, pigem maalis oma lilledesse sisse universalistliku sõnumi.

Kust võis lillede idee algselt pärineda? Ilmselt vähesed teavad ilusat lugu sellest, et ema oli tütart oodates tikkinud Muhu rahvakunsti mustreid, säravaid lilli mustal taustal. See pidi toimuma enne 1940. aasta 7. juulit, mil kunstnik sündis. Väike privaatne infokild tundub olevat üks võtmeid kunstniku loomingule. Ja seda teades võime konteksti mõttes juurde vaadata kogu ülejäänud kunstiajaloo nais- ja meeskunstnikke, kes maalisid lilli ja botaanikat, ning lisaks botaanikat ja iluaiandust ennast.

Composition With Lemons
41. Malle Leis Composition With Lemons 1988. Oil, canvas 100 x 100 cm (framed) Starting price 9 000 Final price 12 200
Falling II
42. Malle Leis Falling II 1989. Oil, canvas 100 x 100 cm (framed) Starting price 9 000 Final price 17 700
Plants From Võrumaa I
43. Malle Leis Plants From Võrumaa I 1991. Watercolor Lm 53.5 x 73.5 cm (framed) Starting price 3 700 Final price 3 700
Plants From Võrumaa II
44. Malle Leis Plants From Võrumaa II 1991. Watercolor Lm 53.5 x 73.5 cm (framed) Starting price 3 700 Final price 3 700

SHOWTIME

Enese aktiivne eksponeerimine väljapoole, valitud publikule, on enamasti seotud etenduskunstide ja tantsuga, aga ka meediaga, reklaamiga, moega jms. Siinsed teosed riivavad neid valdkondi sageli kõrvalseisja pilgu läbi, kus kunstnikud leiavad võimalusi olla kas imetlejad või skeptikud või mõlemat korraga. Või on neil töödel toimunud ideaalnaise loomine ilma meedia abitagi.

Graatsia seguneb väljakutse, müstika, mõistatuslikkuse ja mängulisusega. Et viimastel aastatel on olnud vähe lõbustusi, klubid ja tantsusaalid suletud, on toimunud distantseerumine atraktsioonidest. On järele mõtlemise aeg. Samas, nagu ütleb laulusalm, „show peab jätkuma”. Maalikunst oma atraktiivsete visuaalidega loob iseseisva show, etenduse, kus valminud teosed jäävad vaataja otsustada. Ilmselt ei ole me show elemendile selle meedia puhul mõelnud sama palju, kui vaiksele sisekaemusele, mis otsib väljendust. Ometi on kunst siin nagu kaks ühes – nii jälgija ja teema fookusesse tooja kui esineja.

Dancers
45. Sirje Runge Dancers 1974. Oil, canvas 100 x 90 cm (framed) Starting price 7 700 Final price 16 600
Two Women
46. Mall Nukke Two Women 1993. Acrylic, oil pastel, pencil on paper Vm 60 x 82 cm (framed) Starting price 4 600 Final price
Dancer
47. Evald Okas Dancer 1994. Oil, acrylic, cardboard 31 x 23 cm (framed) Starting price 1 900 Final price 5 300
Role Play V
48. Mari Roosvalt Role Play V 2000. Oil, mixed media, canvas 38 x 45.5 cm (not framed) Starting price 1 800 Final price 4 000
Masked Lady With a Whip
49. Agu Pilt Masked Lady With a Whip 2002. Watercolor Lm 78.5 x 46 cm (framed) Starting price 1 600 Final price 4 800
Moore I
50. (Lauri Sillak) Laurentsius Moore I 2007. Oil, canvas on wooden panel 115 x 129 cm (not framed) Starting price 4 800 Final price

MEEL

Raul Meel on järjekindel kontseptualist, kellele polegi teist sarnast kunstnikku eriti kõrvale panna. Ta töötab suurtes maalisarjades, ent harva on näitusi, kus on tervet mõnda sarja eksponeeritud. Abstraktsete akrüülmaalide sari „Võlu ja vaim” sündis koos laulva revolutsiooni ja Eesti Vabariigiga alates 1988. aastast. Kunstnik lõi sarja kuuluvaid maale vähemalt nelja aasta jooksul. Nii on sarja sees omakorda justkui väiksemaid sarjasid, mida ühendab sarnane värvivalik ja harjatõmmete kujund.  

“1988. aasta sügisel hakkasin oma Mustamäe korteri 2,8 ruutmeetri suuruses vannitoas – tavalise 75 watise elektrihõõglambi napis ja värvusi moonutavas valguses – maalima akrüülmaalide sarja “Võlu ja vaim”. Kasutasin selleks mitmesuguseid harjasid: juukseharju, saunaharju, hobuseharju, riideharju, pesuharju, saapaharju … pikkade jalamatiharjadeni välja; mõnikord lõikasin neid harjasid erikujuliseks. Ükskord maalisin “märjalt”, teinekord “kuivalt”. Ehitasin täpseid mentaalseid struktuure harjatõmmetega, mille jäljed on spontaanse, stiihilise ilmega.”
Raul Meel, autobiograafia „Minevikukonspekt”, Tallinn 2002.

Raul Meele teoste värvivalikusse on kodeeritud sümbolismi, näiteks kombinatsioon sini-must-valge kui Eesti vabadus. Harjatõmmete suund ja paigutus võiks samuti sisaldada sümbolismi – kas pürgitakse korrastatult ühtses reas ülespoole või püsitakse pildile maalitud raamistiku sees või ollakse otsinguil eri suundadesse sirutumas.

Magic and Spirit 38
51. Raul Meel Magic and Spirit 38 1989. Acrylic, canvas 103 x 100 cm (not framed) Starting price 6 200 Final price 6 200
Magic and Spirit 40
52. Raul Meel Magic and Spirit 40 1989. Acrylic, canvas 103 x 100 cm (not framed) Starting price 6 200 Final price 6 200

OMAETTE

Sissepoole suunatud hingelisem kujutamislaad tundub eesti mentaliteedile üsna omane. Sisekaemusi, mille väljenduseks sobivad maalis niihästi erinevad stiilid, formaadid, tehnikad kui materjalid, on kunstnikud kujutanud läbi aastakümnete. See on aeg ja koht peatumiseks, (enese)reflektsiooniks, et otsida vastust tekkinud küsimustele ning jätkata seejärel oma aktiivset teekonda.

Maalid on „Omaette” peatükki valitud suhteliselt tinglikult, sest samu teoseid võiks ju paigutada teistegi pealkirjade alla. Ometi ühendab neid teatud meeleolu, psühholoogiline sarnasus, mida on vaataja seisukohalt aktualiseerinud hiljutised pealesunnitud ülemaailmsed (kodu)karantiinid. Mistahes pikaajalised liialdused ja äärmused (tugev surve aktiivsusele või tugev surve passiivsusele) vajavad tasakaalustamist. Siinses maalivalikus on esindatud nii Tartu kui ka Tallinna kunstnikud, kellel erinev ekspertiis ja fookus.

Vase
53. Valdur Ohakas Vase 1967. Oil, cardboard 47.5 x 67.5 cm (framed) Starting price 2 100 Final price 3 800
Youths
54. Uno Roosvalt Youths 1968-1969. Oil, cardboard 42.5 x 46 cm (framed) Starting price 2 100 Final price 2 100
Forest Fairytale
55. Edgar Valter Forest Fairytale 1975. Oil, canvas on cardboard 50 x 69.5 cm (framed) Starting price 2 900 Final price 9 800
Bust
56. Ilmar Torn Bust 1978. Oil pastel, masonite 31.2 x 23 cm (framed) Starting price 2 200 Final price 2 200
Tree on a Field
57. Toomas Vint Tree on a Field 1989. Oil, canvas 80 x 92 cm (framed) Starting price 9 000 Final price 15 000
America
58. Peeter Allik America 1989. Oil, masonite 75 x 100.5 cm (framed) Starting price 4 200 Final price
Stones of Jerusalem 458
59. Siim-Tanel Annus Stones of Jerusalem 458 1992. Gouache, acrylic, paper Lm 98 x 70 cm (framed) Starting price 3 200 Final price 10 600
Father Bird
60. Jaan Toomik Father Bird 2004. Acrylic, canvas 180 x 130 cm (not framed) Starting price 12 000 Final price 16 000
Behind a Blue Table
61. Priit Pangsepp Behind a Blue Table 2004. Oil, canvas 140 x 140 cm (not framed) Starting price 6 000 Final price 16 200
Snowy Backyard
62. Rein Kelpman Snowy Backyard 2010. Oil, acrylic, mixed media, canvas 64.5 x 54 cm (not framed) Starting price 2 800 Final price 2 800

VANAMEISTERLIK

Mõned eesti kunstnikud on eri põhjustel suhestunud kunstiajaloo varasemate sajanditega ja vanameisterliku maalimisega. Siinkohal võiks selle all mõelda vanade hollandlaste kujutatud rikkalikke lillebukette ja vaikelusid, aga ka teisi eelkäijaid kunstiajaloost. Meie tingimustes eksponeeritakse vanu meistreid Kadrioru lossis väga kõrgetasemelistel rahvusvahelistel näitustel ja ka püsinäitusel.

Miks võiks selline maalimine meile korda minna? Et ehitada kunstnike abil silda varasema teadmiseni, laiendada oma vaatamise ampluaad, tajuda oma kultuurilist kuuluvust ja järjepidevust, kinnitada selle kehtivust ka tänapäeval. Lisaks kõigele pakuvad vanameisterlikult maalitud tööd vaatamise naudingut kui sellist – tolle aja kunstnike üks esmaolulisi printsiipe oli sõnumi või olustikurealismi kõrval maali läbimõeldud visuaalne esteetika, mida ka siinsed maalid rõhutatult esindavad.

Old Avenue
63. Valdur Ohakas Old Avenue 1983. Oil, canvas 115 x 92 cm (framed) Starting price 3 700 Final price 7 200
Still-life
64. Rein Tammik Still-life 1990. Oil, cardboard 23 x 25.8 cm (framed) Starting price 1 300 Final price 2 100
Still-life With Fruits
65. Rein Tammik Still-life With Fruits 1990s. Oil, canvas 38 x 46 cm (framed) Starting price 2 800 Final price 4 400
Complicated Figures. Ear
66. Valeri Vinogradov Complicated Figures. Ear 2000. Oil, canvas 76 x 58 cm (not framed) Starting price 3 900 Final price
Elementary Figures. Sphere
67. Valeri Vinogradov Elementary Figures. Sphere 2000. Oil, canvas 76 x 58 cm (not framed) Starting price 3 900 Final price 3 900
Red Amaryllis
68. Olav Maran Red Amaryllis 2013. Oil, plywood 50 x 42.8 cm (framed) Starting price 2 900 Final price 2 900